19:08 05/05/2021

Thanh khoản của thị trường phái sinh tăng gần 30% trong tháng 4

Hà Anh -

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết thị trường chứng khoán phái sinh tháng 4/2021 với khối lượng giao dịch tăng gần 30% so với tháng trước.

Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 4/2021
Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 4/2021

Cụ thể: thị trường chứng khoán phái sinh tháng 4/2021 tăng mạnh so với tháng trước, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30 bình quân đạt 188.470 hợp đồng/phiên, tăng 29,23% so với tháng trước. Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất 281.627 hợp đồng vào ngày 20/4/2021.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 4 đạt 32.429 hợp đồng, tăng 14,39% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 4 đạt 33.162 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 8/4/2021.

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 4/2021 không có giao dịch hợp đồng tương lai TPCP cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Về tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường, HNX cho biết tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm so với tháng trước, chiếm 81,62% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng, chiếm 17,19%.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 4/2021 giảm so với tháng trước, chiếm 1,19% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.