17:35 05/05/2021

Quý 1, TTF lỗ hơn 39 tỷ, nâng lỗ luỹ kế lên 3.083,8 tỷ đồng

Hà Anh

Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với số lỗ luỹ kế lên tới gần 3.084 tỷ đồng và gần bằng vốn góp chủ sở hữu...

Mới đây, HOSE cho biết sẽ tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF.
Mới đây, HOSE cho biết sẽ tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF.

Theo đó, TTF ghi nhận doanh thu trong quý 1/2021 đạt 312,3 tỷ đồng, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước (255 tỷ đồng); lợi nhuận gộp tăng 51,8% so với cùng kỳ từ 23,6 tỷ lên 35,97 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 4,8 tỷ còn 2,66 tỷ;

Trong kỳ, chi phí bán hàng của TTF tăng 35,1% so với cùng kỳ từ 26,5 tỷ lên 35,8 tỷ đồng; trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 38,8% so với cùng kỳ, từ 26,8 tỷ đồng về 16,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm gần 17 tỷ còn âm gần 39 tỷ và lợi nhuận sau thuế là âm 39,3 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1,7 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2021, lỗ lũy kế của TTF tăng gần 40 tỷ lên 3.083,8 tỷ đồng. Trong khi đó, vốn góp của chủ sở hữu là 3.111,98 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là âm 624,1 tỷ đồng - trong khi con số này hồi đầu năm là âm 584,9 tỷ đồng.

Sang năm 2021, TTF đặt kế hoạch doanh thu đạt 2.025,32 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 59,03 tỷ đồng.

Được biết, ngày 24/04/2019, HOSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu TTF từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 06/05/2019 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 là -1.406,8 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2018 là -715,1 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Ngày 10/04/2021, Phòng QL&TĐNY nhận được BCTC kiểm toán năm 2020 của TTF. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất là 30,5 tỷ đồng, lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2020 là -3.043 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2020 là -584,8 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của Nhóm Công ty.

Trên cơ sở CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kết quả kinh doanh năm 2020 có lãi nhưng công ty đang lỗ lũy kế lớn tương đương 97,8% vốn điều lệ và chưa khắc phục được tình trạng vốn chủ sở hữu âm, HOSE tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu TTF.

Như vậy, với mức lỗ lũy kế lên tới gần 3.084 tỷ đồng và bằng 99,1% vốn điều lệ thực góp 3.111,98 tỷ đồng. Nếu như doanh nghiệp tiếp tục lỗ và có lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ sẽ vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/5, giá cổ phiếu TTF giảm  360 đồng, tương ứng giảm 4,71% về 7.290 đồng/cổ phiếu.