16:21 11/10/2021

Thanh, kiểm tra thuế sau 9 tháng chỉ đạt hơn 51,1%

Trâm Anh

Giãn cách xã hội trên 23 tỉnh, thành phố kéo dài khiến thanh tra, kiểm tra, thu hồi nợ thuế gặp khó. Tính đến hết tháng 9, chỉ thực hiện 46.752 cuộc, đạt hơn 51,1% kế hoạch, kiến nghị xử lý khoảng 34 nghìn tỷ đồng...

Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.
Qua thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong quý 3/2021, toàn ngành Thuế  thực hiện 14.543 cuộc thanh tra, kiểm tra, chỉ đạt 14,04% kế hoạch năm 2021, bằng 61,6% so với quý 2/2021 và bằng 63,42% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, trong quý này, ngành Thuế đã kiểm tra 311.734 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế, tăng 41,47% so với quý 2/2021 và bằng 201,26% so với cùng kỳ năm 2020. 

 

Luỹ kế 9 tháng, toàn ngành Thuế thực hiện được 46.752 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 51,1% kế hoạch năm 2021 và giảm 10,46% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, ngành Thuế kiểm tra được 634.940 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế, tăng 45,59% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 34.040,08 tỷ đồng.

Theo lý giải của Tổng cục Thuế, dịch Covid-19 khiến công tác thanh tra, kiểm tra của ngành trong quý 3 bị ảnh hưởng lớn, do nhiều địa phương phải giãn cách xã hội.

Tính đến hết tháng 9, tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 34.040,08 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 7.154,68 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.620,83 tỷ đồng; giảm lỗ là 25.264,57 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 5.044,37 tỷ đồng, bằng 70,87% số tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Tính riêng công tác thanh tra, 9 tháng, số doanh nghiệp được thanh tra là 2.698 doanh nghiệp. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 2.271,47 tỷ đồng; giảm khấu trừ 411,66 tỷ đồng; giảm lỗ là 7.777,34 tỷ đồng. Số đã nộp ngân sách là 1.760,7 tỷ đồng, bằng 77,51% số tăng thu qua thanh tra.

Còn với công tác kiểm tra, tính đến hết tháng 9, đã có 44.054 doanh nghiệp được kiểm tra. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 4.552,79 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 826,87 tỷ đồng; giảm lỗ 16.410,4 tỷ đồng. Số đã nộp ngân sách là 2.953,25 tỷ đồng, bằng 64,87% số tăng thu qua kiểm tra.

Đáng chú ý, số hồ sơ khai thuế được kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế tăng mạnh. Toàn ngành đã kiểm tra được 634.940 hồ sơ; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 330,42 tỷ đồng; giảm khấu trừ 382,31 tỷ đồng; giảm lỗ 1.076,83 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến nay, toàn ngành Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 232 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết. Kết quả, truy thu, truy hoàn và phạt 667,24 tỷ đồng; giảm lỗ 2.255,92 tỷ đồng; giảm khấu trừ 6,85 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.398,13 tỷ đồng. Trong đó, thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 395,81 tỷ đồng, giảm lỗ 1.691,07 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 1.225,68 tỷ đồng.

Ngành Thuế cũng đã đẩy mạng công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, đến nay, đã thực hiện được 3.008 cuộc thanh tra, kiểm tra, tương ứng với tổng số tiền hoàn là 29.928,23 tỷ đồng. Tổng số thuế truy hoàn và phạt là 689,88 tỷ đồng.

Thời gian cuối năm, Tổng cục Thuế sẽ chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra trong đó cần tập trung cán bộ vào các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, đặc biệt, tiếp tục triển khai việc thu thuế qua các sàn thương mại điện tử. Cục Thuế các địa phương cũng sẽ đẩy công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế vì mục tiêu cao nhất phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao.