17:48 15/03/2021

Thêm BBC và NST "xung phong" chuyển giao dịch sang HNX

Hà Anh

HĐQT BBC và NST thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX để giảm tải cho hệ thống của HOSE

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Công ty Cổ phần BIBICA (mã BBC-HOSE) và CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam - Vinaseed (mã NSC) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX.

Cụ thể: HĐQT BBC và NST thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX để giảm tải cho hệ thống của HOSE.

Trong năm 2020, BBC ghi nhận doanh thu đạt 1.246,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 93,6 tỷ đồng, lần lượt bằng 82,9% và 98,1% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, năm 2020 Bibica đã hoàn thành 106,4% kế hoạch lợi nhuận.

BBC có 15.420.782 cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường đạt gần 1.075 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2020, NSC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.635 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 194,5 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2019, EPS đạt 10.817 đồng.

NSC hiện có 17.574.516 cổ phiếu đang niêm yết trên HOSE và vốn hóa thị trường rơi vào gần 1.350 tỷ đồng.

Trước đó, HNX cho biết doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển giao dịch niêm yết từ HOSE sang HNX sẽ được HNX khẩn trương tiếp nhận, xử lý cho doanh nghiệp niêm yết từ HOSE mà không xem xét lại hồ sơ quy trình niêm yết mới.

Các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin...áp dụng chung như đối với doanh nghiệp niêm yết trên HNX. HOSE và HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm báo tính liên tục trong công tác giám sát.