15:21 09/11/2021

Thêm đối tượng được hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng

Phúc Minh -

Đối tượng được hỗ trợ gói 26.000 tỷ đồng tiếp tục được mở rộng, một số quy định về điều kiện tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất; hỗ trợ đối với hộ kinh doanh cũng được sửa đổi...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Sửa điều kiện hỗ trợ tạm dùng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất 

Theo quyết định số 33, điều kiện hỗ trợ tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí, tử tuất là người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 1/2021 mà bị ảnh hưởng dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 10% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 1/2021.

Trước đó, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định điều kiện là người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4/2021 mà bị ảnh hưởng dịch Covid-19 phải giảm từ 15% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên.

Sửa điều kiện hỗ trợ lao động tạm hoãn hợp đồng, nghỉ việc không lương 

Theo đó, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do thuộc một trong các trường hợp: phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa, không thể đến địa điểm làm việc; do người sử dụng lao động bị tạm dừng hoạt động toàn bộ, hoặc một phần hoặc có trụ sở, địa điểm sản xuất trên địa bàn thực hiện Chỉ thị số 16; áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng/hoạt động hạn chế/hoạt động có điều kiện…theo Nghị quyết số 128/NQ-CP hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

Thứ hai, đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Trước đó, tại Quyết định 23 chỉ quy định đối tượng hỗ trợ là người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19.

Sửa điều kiện hỗ trợ đối với hộ kinh doanh  

Theo quyết định sửa đổi, hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện: Có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế; phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19, hoặc do có địa điểm kinh doanh trên địa bàn thực hiện Chỉ thị số 16, hoặc phải áp dụng biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt động theo Nghị quyết số 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Mức hỗ trợ một lần 3 triệu đồng/hộ.

Cũng tại quyết định này, ngoài hỗ trợ với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế đã được quy định trước đó, có bổ sung quy định hỗ trợ đối với người cao tuổi, người khuyết tật.

Cụ thể, đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật trong thời gian điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế được hỗ trợ thêm một lần mức 1 triệu đồng/người.