10:40 03/03/2023

Thêm một doanh nghiệp của Tập đoàn Đất Xanh khất nợ lãi trái phiếu

Kiều Linh

Do chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán, Đất Xanh Miền Nam dự kiến lùi thời gian thanh toán cả hai kỳ lãi trái phiếu đến 31/3/2023, công ty cũng đang đàm phán với trái chủ về việc thay đổi kỳ thanh toán từ tháng sang quý.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam vừa công bố thông tin về chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu MNRCH2123001.

Theo đó, kỳ thanh toán lãi thứ 12 và 13 của lô trái phiếu MNRCH2123001 có ngày thanh toán theo kế hoạch lần lượt là 15/2/2023 và 28/2/2023 với số tiền lãi lần lượt là 1,59 tỷ đồng và 1,44 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán, Đất Xanh Miền Nam dự kiến lùi thời gian thanh toán cả hai kỳ lãi này đến 31/3/2023, bên cạnh đó, công ty cũng đang đàm phán với trái chủ về việc thay đổi kỳ thanh toán từ tháng sang quý.

Theo tìm hiểu, đây là lô trái phiếu phát hành ngày 31/12/2021, có kỳ hạn phát hành là 2 năm, đáo hạn vào ngày 31/12/2023, tổng giá trị phát hành là 150 tỷ đồng.

Đất Xanh miền Nam là một công ty con thuộc Tập đoàn Đất Xanh. Trong diễn biến liên quan, mới đây một công ty con của tập đoàn này là Bất động sản Hà An cũng vừa kịp thanh toán trái phiếu dù thông báo chậm.

Đất Xanh Miền Nam xin khất nợ lãi trái phiếu. 
Đất Xanh Miền Nam xin khất nợ lãi trái phiếu. 

Theo Bất động sản Hà An, gói trái phiếu có mã HAAN201910-07 đáo hạn ngày 24/10/2022 với tổng dư nợ trái phiếu đến hạn là 498 tỷ đồng, Hà An đã chủ động sắp xếp nguồn để thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo cam kết trái phiếu.

Tuy nhiên, do phát sinh lỗi kỹ thuật trong việc xử lý thủ tục chuyển tiền tại các Ngân hàng đã dẫn đến việc các giao dịch không được hoàn thành đúng hạn trong ngày 24/10/2022 và kéo dài tới ngày 26/10/2022. Việc thanh toán chậm nêu trên hoàn toàn xuất phát từ nguyên nhân khách quan, đồng thời, Hà An cũng đã thanh toán đầy đủ toàn bộ số tiền lãi và lãi phạt phát sinh liên quan đến việc thanh toán trên.

Về tình hình kinh doanh của Đất Xanh, doanh thu thuần của DXG trong quý 4/2022 chỉ ghi nhận hơn 984 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hai mảng hoạt động chính của Công ty là bán căn hộ và đất nền và dịch vụ môi giới bất động sản đều sụt giảm mạnh, chưa bằng một nửa so với quý cuối năm 2021. Doanh thu thuần và lãi ròng của DXG trong năm 2022 lần lượt giảm 45% và 87% so với năm trước, còn 5,581 tỷ đồng và 149 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của DXG tại thời điểm 31/12/2022 là gần 30,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Dù vậy, lượng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn của Công ty lại giảm đến 64%, chỉ còn hơn 1,1 nghìn tỷ đồng.

Tổng tài sản của Công ty tăng chủ yếu là nhờ 2 khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho lần lượt tăng 13% và 27%, lên hơn 12 ngàn tỷ và 14 ngàn tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả của DXG tăng 13% so với đầu năm, lên gần 16,8 nghìn tỷ đồng. Nợ vay của Công ty cũng tăng đến 29%, lên gần 5,8 nghìn tỷ đồng. Phần nợ vay tăng lên chủ yếu đến từ các khoản vay ngân hàng dài hạn, phần lớn là các mua tài sản của Công ty và đều là các khoản vay có thế chấp. Vay nợ trái phiếu dài hạn lại tăng gần 26%, lên gần 1.789 tỷ đồng.