12:58 19/10/2021

Thêm nhiều công ty chứng khoán báo lãi kỷ lục trong quý 3/2021

An Nhiên

Dòng tiền vẫn trụ lại thị trường chứng khoán với tài khoản cá nhân mở mới liên tiếp tăng cao đã giúp các công ty chứng khoán tiếp tục có một mùa bội thu trong quý 3/2021...

Đồ hoạ: K.Linh.
Đồ hoạ: K.Linh.

Thống kê từ HOSE cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 14 công ty chứng khoán công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 với hầu hết tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong thời gian vừa qua. 

NHIỀU CÔNG TY CHỨNG KHOÁN BÁO LÃI TĂNG BẰNG LẦN

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh báo cáo riêng quý 3/2021 và 9 tháng đầu năm 2021. Theo đó, doanh thu quý 3/2021 đạt 1.846,3 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế quý 3/2021 của SSI là 667 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với quý 3/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận tổng doanh thu 5.091,1 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.062,6 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 53,3% và 91,8% so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế cho 9 tháng năm 2021 của SSI đạt khoản 2.100 tỷ đồng. Với kết quả này, sau 9 tháng hoạt động SSI đã hoàn thành vượt 12% kế hoạch kinh doanh năm 2021 về lợi nhuận.

Đáng chú ý, tại Chứng khoán APEC, báo cáo tài chính quý 3 ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3/2021 đạt 134 tỷ đồng, tăng 5 lần so với quý 3/2020. Trong đó, mảng tự doanh của APEC tăng mạnh đạt 119 tỷ đồng, lãi các khoản cho vay phải thu 3 tỷ đồng, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng gấp đôi đạt 4,6 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi thuế cùng các chi phí hoạt động, tài chính và bán hàng, chi phí quản lý công ty chứng khoán, APG lãi sau thuế quý 3 năm nay 96,9 tỷ đồng, tăng trưởng gần 7 lần so với con số 14 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, APG lãi 134 tỷ đồng, tăng 7 lần so với con số 19 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2020.

Công ty CP Chứng khoán BSC (BSI) cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế thu quý 3 đạt 104,4 tỷ đồng, tăng 53% so với lợi nhuận quý 3/2020. Nguyên nhân chủ yếu do trong quý 3/2021, doanh thu hoạt động tăng 61%. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, BSI báo lãi 281 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 100 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Thêm nhiều công ty chứng khoán báo lãi kỷ lục trong quý 3/2021 - Ảnh 1

Tại Công ty CP Chứng khoán Agriseco, doanh thu hoạt động trong kỳ ghi nhận 76,3 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chủ yếu tăng ở các khoản cho vay và phải thu, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán và doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL giảm nhẹ từ 8,9 tỷ năm ngoái xuống còn 7,3 tỷ năm nay trong khi lỗ tự doanh ghi nhận 12,7 tỷ đồng.

Chi phí quản lý công ty chứng khoán tăng mạnh, gần gấp đôi so với quý 3/2020, dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm từ 47 tỷ đồng năm ngoái xuống còn 29,7 tỷ đồng quý 3 năm nay. Sau khi trừ đi các khoản thuế phí, lãi sau thuế của Agriseco còn 22,8 tỷ đồng, năm ngoái là 38 tỷ đồng. Luỹ kế từ đầu năm 2021 đến nay, Agriseco vẫn ghi nhận lãi tăng trưởng gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 317 tỷ đồng nhờ tăng trưởng tích cực trong những tháng đầu năm.

Báo cáo tài chính của Chứng khoán Thành Công (TCSC) quý 3 cũng ghi nhận doanh thu đạt 74 tỷ đồng, tăng 70,8% so với quý 3/2020. Lãi sau thuế 40,5 tỷ đồng, tăng 76,4%.

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN “TÍ HON” LÃI LỚN, THOÁT VÀ GIẢM LỖ 

Ở các công ty chứng khoán quy mô nhỏ hơn, hầu hết cũng báo lãi tăng trưởng mạnh hoặc giảm lỗ trong quý 3 vừa qua.

Cụ thể, trong quý 3/2021, Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế, tăng gấp 1,6 lần và gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước lần lượt đạt 58,7 tỷ đồng và 15,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, NHSV lãi trước thuế 52,1 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm 2020. Nhờ hoạt động kinh doanh khởi sắc, công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối 24,5 tỷ đồng, trong khi đầu năm vẫn lỗ lũy kế 17,3 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý 3 của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) ghi nhận doanh thu quý 3/2021 đạt 12 tỷ đồng, tăng 54,2% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu nghiệp vụ môi giới tăng 4,15 tỷ đồng tương ứng tăng 112,2% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, lợi nhuận quý 3/2021 tăng gấp đôi so với năm ngoái đạt 3,29 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng năm nay DAS lội ngược dòng lãi 7,6 tỷ đồng trong khi năm ngoái lỗ gần 1 tỷ đồng.

Chứng khoán Alpha lãi sau thuế quý 3 năm nay đạt 3,1 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Chứng khoán Sài Gòn Thương Tín (SBS) ghi nhận lãi sau thuế quý 3/2021 đạt 2,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế 9 tháng năm nay, SBS báo lãi 5,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 3,7 tỷ đồng.

Thêm nhiều công ty chứng khoán báo lãi kỷ lục trong quý 3/2021 - Ảnh 2

Trong khi đó, Chứng khoán Đại Việt ngược dòng lỗ 2,49 tỷ đồng trong quý 3 năm nay trong khi năm ngoái lãi 10,2 tỷ đồng. Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, doanh thu quý 3 đạt 28 tỷ đồng, tăng 9,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước song chi phí hoạt động kinh doanh,q uản lý doanh nghiệp quý 3 tăng 22 tỷ đồng lên đến 30 tỷ đồng. Chủ yếu do quý 3 công ty đánh giá lại các tài sản tài chính theo giá thị trường, chênh lệch giảm so với giá trị sổ sách ghi nhận tăng chi phí là 26,5 tỷ đồng, quý 3/2020 là 5,3 tỷ đồng; Chi phí lỗ kinh doanh chứng khoán quý 3 năm nay tăng 422 triệu đồng. Luỹ kế từ đầu năm, lỗ 28 triệu đồng, con số này giảm đáng kể so với lỗ 15 tỷ đồng của 9 tháng năm 2020.

Chứng khoán EuroCapital lỗ cải thiện đáng kể trong quý 3 năm nay, mức lỗ còn 1 tỷ đồng trong khi năm ngoái âm 1,17 tỷ đồng.