18:00 11/07/2021

Thị trường điều chỉnh mạnh, mã nào đang ngược dòng?

Thuỷ Tiên

Thị trường có tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 1/2021, xóa đi thành quả của 4 tuần gần nhất. Tuy nhiên nhiều mã vẫn đi ngược để bứt phá như MWG với 4 trên 5 phiên trong tuần tăng điểm, thậm chí có phiên tăng kịch trần; DGW tăng gần 10% nhờ thông tin tăng vốn từ nguồn; hay TGG chưa thể dứt đà tăng với mức tăng 14% trong tuần...

Thị trường điều chỉnh mạnh, mã nào đang ngược dòng? - Ảnh 1
Thị trường điều chỉnh mạnh, mã nào đang ngược dòng? - Ảnh 2
Thị trường điều chỉnh mạnh, mã nào đang ngược dòng? - Ảnh 3
Thị trường điều chỉnh mạnh, mã nào đang ngược dòng? - Ảnh 4
Thị trường điều chỉnh mạnh, mã nào đang ngược dòng? - Ảnh 5
Thị trường điều chỉnh mạnh, mã nào đang ngược dòng? - Ảnh 6
Thị trường điều chỉnh mạnh, mã nào đang ngược dòng? - Ảnh 7
Thị trường điều chỉnh mạnh, mã nào đang ngược dòng? - Ảnh 8
Thị trường điều chỉnh mạnh, mã nào đang ngược dòng? - Ảnh 9