20:15 12/07/2021

Thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV của 499 người trúng cử

Lan Anh

Ngày 12/7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã tổ chức phiên họp thứ 8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia...

Phiên họp thứ 8 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia - Ảnh: Quochoi.vn
Phiên họp thứ 8 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia - Ảnh: Quochoi.vn

Tại phiên họp, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã nghe báo cáo cập nhật một số nội dung về cuộc bầu cử kể từ sau Phiên họp thứ 7 của Hội đồng Bầu cử quốc gia đến nay; xem xét báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV; xem xét xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV đối với 499 người trúng cử.

Bên cạnh đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho ý kiến về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dn các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV đối với 499 người trúng cử.

Phát biểu kết luận Phiên họp thứ 8, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia và Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và hồ sơ, tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử để chuẩn bị cho Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất tới.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp - Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo dưới sự chủ trì trực tiếp của các Trưởng Tiểu ban tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tài liệu, tờ trình bảo đảm chặt chẽ theo quy định của pháp luật; rà soát để hoàn tất toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác bầu cử; trình Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia ký Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với người trúng cử; tiến hành các thủ tục cấp thẻ đại biểu Quốc hội; báo cáo Quốc hội về kết quả bầu cử tại Kỳ họp thứ nhất dự kiến khai mạc vào ngày 20/7 tới.

Chủ tịch Quốc hội cũng giao Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia phối hợp với các Tiểu ban giúp Hội đồng bầu cử quốc gia chuyển toàn bộ tài liệu liên quan đến công tác bầu cử cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Tài liệu bao gồm hồ sơ những người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV chuyển giao về Ban Công tác đại biểu; hồ sơ về giải quyết khiếu nại tố cáo chuyển giao về Ban Dân nguyện; biên bản tổng kết bầu cử và toàn bộ hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến công tác bầu cử chuyển giao về Văn phòng Quốc hội để lưu giữ, bảo quản theo quy định.

Về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng ý với đề xuất của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Theo đó, hội nghị sẽ được tổ chức chu đáo, chất lượng nhưng bảo đảm tinh giản, gọn nhẹ nhất đảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 vào ngày 15/7 tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, đến nay, Hội đồng bầu cử quốc gia các cấp đều đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất, hoàn thành việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của chính quyền địa phương các cấp. Chủ tịch Quốc hội cũng đã ký phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

"Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, cán bộ từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến cơ sở đã được kiện toàn. Đến Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khóa XV, Quốc hội sẽ kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, đồng thời kiện toàn nhân sự cấp cao để hoàn tất toàn bộ công tác nhân sự từ Trung ương đến địa phương", Chủ tịch Quốc hội thông tin.