10:48 23/08/2022

Thu hồi dự án khu dân cư của công ty Đất Việt tại Lâm Đồng

Ban Mai -

Dự án Khu dân cư số 01 do công ty Đất Việt là nhà đầu tư toạ lạc tại phường 8, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng…

Trung tâm TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Trung tâm TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

UBND TP. Đà Lạt vừa ban hành công văn số 5508/UBND-QLĐT về việc chấm dứt hoạt động dự án khu dân cư số 01, phường 8 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị Đất Việt (Đất Việt).

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng tại Văn bản số 5937 (ngày 09/8/2022), UBND TP. Đà Lạt giao UBND phường 8 giám sát việc chấp hành của nhà đầu tư trong việc chấm dứt hoạt động của dự án khu dân cư số 01, phường 8, TP. Đà Lạt nêu trên.

Trong thời gian thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án khu dân cư số 01, UBND phường 8 cần tăng cường công tác quản lý an ninh trật tự và các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của địa phương hoặc báo cáo, đề xuất phương án giải quyết trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc.

UBND TP. Đà Lạt giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đà Lạt làm chủ đầu tư, khẩn trương tổ chức rà soát, đề xuất lập, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án khu dân cư số 01.

Đồng thời, tham mưu UBND TP. Đà Lạt thực hiện các thủ tục (phê duyệt danh mục dự án đầu tư cần thu hồi đất năm 2022, lập thủ tục đề xuất chủ trương đầu tư dự án thông qua các phòng ban chuyên môn) để tổ chức kêu gọi đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư 2022. Tổng hợp báo cáo và đề xuất tham mưu cho UBND TP. Đà Lạt trước ngày 30/9/2022.

Phòng Tài nguyên và Môi trường Đà Lạt có trách nhiệm rà soát, cập nhật phạm vi, ranh giới khu dân cư số 01, phường 8 vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố năm 2022, giai đoạn 2021 – 2030 làm cơ sở triển khai quy hoạch, dự án trong thời gian tới…

Trước đó, ngày 09/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã ký Công văn số 5937/UBND-XD về việc chấm dứt hoạt động dự án khu dân cư số 01, phường 8 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị Đất Việt.

Lý do chấm dứt hoạt động dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị Đất Việt tự nguyện trả lại dự án theo văn bản số 19/CV-ĐV (ngày 27/6/2022) thuộc trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020).

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định; hoàn trả số tiền ký quỹ 16,8 tỷ đồng cho công ty Đất Việt theo Nghị định số 31 (ngày 26/3/2021) của Chính phủ…

Giao UBND TP. Đà Lạt khẩn trương thực hiện các thủ tục để tổ chức kêu gọi đầu tư theo quy định của pháp luật…

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển đô thị Đất Việt chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chấp hành các quy định của pháp luật liên quan trong khi thực hiện chấm dứt hoạt động dự án…

 

Dự án Khu dân cư số 01, Phường 8, TP. Đà Lạt, được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt về việc chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1636/QĐ-UBND (ngày 26/7/2017), do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Việt làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2022.

Ngày 15/10/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng có Văn bản số 7388/UBND-TD về việc xử lý đơn của các hộ dân liên quan đến dự án Khu dân cư số 1, phường 8, Đà Lạt. Trong đó có nội dung: “Trong trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị Đất Việt không triển khai hoặc không có khả năng triển khai, UBND tỉnh sẽ chấm dứt dự án của công ty và tổ chức đầu thầu, lựa chọn nhà đầu tư có tiềm lực để thực hiện dự án theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Hiện nay, Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thanh tra quá trình chấp hành các quy định về đầu tư, đất đai… Đối với dự án Khu dân cư số 1, phường 8, TP. Đà Lạt, sau khi có kết quả thanh tra, UBND tỉnh sẽ xem xét trả lời đơn của các hộ dân theo quy định”.

Trước đó, ngày 21/11/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản số 7716, cho biết theo chấp thuận chủ trương đầu tư, trong năm 2017, công ty Đất Việt phải chuẩn bị đầy đủ thủ tục vào năm 2018; hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư; lập, trình phê duyệt phương án và tổ chức thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân (giai đoạn 1); triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật các tuyến đường kết nối giao thông với đường Nguyên Tử Lực, hồ Đa Thiện và các tuyến đường quanh hồ… trên diện tích 29,6ha.

Tuy nhiên, đến tháng 11/2018, nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành các nội dung công việc nêu trên, tiến độ dự án đã chậm so với yêu cầu.