14:19 21/07/2016

Thu ngân sách từ lọc dầu Dung Quất giảm 60%

Nguyên Vũ

Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016

Số thu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất chỉ đạt 36,4% dự toán, giảm 60% (giảm khoảng 9,3 nghìn tỷ đồng) so cùng kỳ năm 2015.<br>
Số thu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất chỉ đạt 36,4% dự toán, giảm 60% (giảm khoảng 9,3 nghìn tỷ đồng) so cùng kỳ năm 2015.<br>
Số thu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất chỉ đạt 36,4% dự toán, giảm 60% (khoảng 9,3 nghìn tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2015. Đây là con số được Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016.

Theo báo cáo, dự toán thu cân đối ngân sách Nhà nước là 1.014,5 nghìn tỷ đồng. Thực hiện thu 6 tháng ước đạt 476,8 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2015.

Nhấn mạnh đây là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ hai năm gần đây, Chính phủ nhắc lại cùng kỳ năm 2014, thu đạt 53,9% dự toán, tăng 18,1%, năm 2015 đạt 49,3% dự toán, tăng 6,8%.

Chính phủ đánh giá, điểm tích cực là tiến độ các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất - kinh doanh cơ bản đều đạt khá so dự toán và cao hơn cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 53,8% dự toán, tăng 22,9%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 49,1% dự toán, tăng 12,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 56,1% dự toán, tăng 16,8%; thu tiền sử dụng đất đạt 75,2% dự toán, tăng 34,2%...

Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp so với dự toán, đặc biệt là thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 6 tháng ước chỉ đạt 36,6% dự toán, bằng 94,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Nguyên nhân chủ yếu được nêu tại báo cáo là do hoạt động sản xuất - kinh doanh của các tập đoàn, công ty trong lĩnh vực khai thác, chế biến dầu khí khó khăn, ảnh hưởng của giá dầu, khí giảm.

Ngoài số thu từ nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt thấp so với dự toán, số thu từ Tổng công ty Khí cũng chỉ đạt 19,1% dự toán, giảm 75% (giảm 1,4 nghìn tỷ đồng) so cùng kỳ năm 2015. Hay thu từ cụm khí - điện - đạm Cà Mau chỉ đạt 30% dự toán, giảm khoảng 280 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2015...

Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm còn do các doanh nghiệp thủy điện bị ảnh hưởng của tình hình thời tiết bất thường, hạn hán nghiêm trọng.

Các doanh nghiệp than, khoáng sản bị ảnh hưởng do giá bán giảm, chi phí sản xuất tăng cao. Đồng thời, số thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại phát sinh thấp.

So cùng kỳ năm trước cũng giảm là thu về dầu thô. Dự toán thu là 54,5 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dự kiến 14,02 triệu tấn, giá bán 60 USD/thùng. Thực hiện thu 6 tháng ước đạt 20,3 nghìn tỷ đồng, bằng 37,2% dự toán, giảm 44,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Chính phủ khái quát, về tổng thể thu ngân sách có khả năng sẽ hoàn thành vượt dự toán Quốc hội đã quyết định. Nhưng về cơ cấu, thu ngân sách địa phương có khả năng vượt dự toán, thu ngân sách Trung ương phải phấn đấu quyết liệt mới có thể hoàn thành.