14:19 29/06/2021

Thừa Thiên Huế: Quy định mới về bồi thường đất ở hoặc nhà tái định cư khi bị thu hồi đất

Ban Mai -

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 36 Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND mới ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bồi thường đối với thu hồi đất đai trên địa bàn tỉnh sẽ căn cứ vào từng loại đất.

Nguyên tắc bồi thường về đất và bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất được thực hiện theo Điều 74 và Điều 88 Luật Đất đai năm 2013.

Thời điểm xác định giá đất để giao đất tái định cư được thực hiện theo thời điểm xác định giá đất để bồi thường, hỗ trợ.

Theo đó, bồi thường đối với đất ở khi bị thu hồi: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi toàn bộ đất ở và nhà gắn liền với đất hoặc bị thu hồi một phần (phần còn lại không đủ để ở), nếu đủ điều kiện được bồi thường đất ở sẽ được giao đất ở hoặc nhà tái định cư (nếu không có nhà ở nào khác); hoặc được bồi thường bằng tiền nếu có nhà ở khác (nếu địa phương có quỹ đất thì có thể được giao đất ở).

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, thì được mua căn hộ tái định cư hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất (nếu không có chỗ ở khác)…

Đối với những dự án xây dựng nhà ở bị thu hồi đất toàn bộ hoặc một phần khiến không đủ thực hiện tiếp dự án sẽ được bồi thường bằng đất hoặc bằng tiền; Bồi thường bằng tiền đối với dự án có diện tích đất bị thu hồi nhỏ và không ảnh hưởng đến việc hoàn thành dự án hoặc dự án đã đưa vào kinh doanh.

Đối với đất phi nông nghiệp không phải đất ở: Cá nhân, hộ gia đình sở hữu loại đất này và được miễn tiền thuê đất, khi bị thu hồi sẽ được bồi thường về đất; mức bồi thường bằng với trường hợp hộ gia đình, cá nhân không được miễn tiền thuê đất.

Trường hợp đất có nhà ở có nguồn gốc lấn chiếm trước ngày 01/7/2004 khi bị thu hồi sẽ được mua căn hộ tái định cư hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đối với đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo Luật Đất đai, Nghị định số 43, Nghị định số 01 thì được bồi thường về đất hoặc tiền.

 

Việc bồi thường đối với nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất được tính bằng 30% theo giá trị hiện có của nhà, công trình đó, nhưng không quá 100% giá trị xây dựng mới của nhà, công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn liền với đất đang sử dụng, mức bồi thường tính bằng giá trị xây dựng mới của công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cũng quy định về hỗ trợ tái định cư. Việc này sẽ căn cứ vào quỹ đất và tình hình thực tế của địa phương: Diện tích thu hồi từ 02 đến nhỏ hơn 03 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương thì được giao thêm 01 lô đất tái định cư.

Diện tích thu hồi từ 03 lần đến nhỏ hơn 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương thì được giao thêm 02 lô đất tái định cư.

Diện tích thu hồi từ 05 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương trở lên được giao thêm 03 lô đất tái định cư.

Ngoài ra, các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất bàn giao mặt bằng đúng tiến độ sẽ được hỗ trợ thêm tiền từ 4,5 – 7,5 triệu đồng và cũng được hỗ trợ tạm cư bằng tiền.

Khi bị thu hồi đất, người dân cũng được hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất. Theo đó, hỗ trợ bằng tiền đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất do nhận giao khoán đất sử dụng vào mục đích nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Hỗ trợ chế độ trợ cấp ngừng việc (không quá 06 tháng) theo quy định của pháp luật về lao động đối với người lao động do tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, người dân cũng được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi bị thu hồi đất: hỗ trợ bằng tiền 5 lần giá đất trồng lúa nước đối với diện tích đất thu hồi là đất trồng lúa nước.

Hỗ trợ bằng tiền 2 lần giá đất cùng loại đối với diện tích đất thu hồi là đất trồng lúa nương, đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản.

Hỗ trợ bằng tiền 1,5 lần giá đất trồng cây lâu năm đối với diện tích đất thu hồi là đất trồng cây lâu năm.

Hỗ trợ bằng tiền 1,5 lần giá đất rừng sản xuất đối với diện tích đất thu hồi là đất rừng sản xuất…

 

Quy định về suất tái định cư tối thiểu

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng đất ở, nhà ở: Đối với các phường thuộc thành phố Huế: diện tích đất 60m2; Đối với các thị trấn thuộc huyện, phường thuộc thị xã: diện tích đất 100m2; Đối với các xã thuộc huyện và thị xã: diện tích đất 200m2; Đối với căn hộ chung cư: diện tích 30m2.

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền: Đối với các phường thuộc thành phố Huế: 200.000.000 đồng; Đối với các phường thuộc thị xã: 150.000.000 đồng; Đối với các thị trấn thuộc huyện: 100.000.000 đồng; Đối với các xã thuộc huyện và thị xã: 80.000.000 đồng.