12:33 09/01/2021

Thuduc House phản bác kết luận bị buộc thu hồi tiền hoàn thuế gần 400 tỷ đồng

Quỳnh Nguyễn

Thuduc House cho rằng, việc Cục thuế Tp. HCM cho rằng hoạt động kinh doanh của Thuduc House là giả tạo là hoàn toàn không đủ cơ sở, không đúng với quy định và không đúng căn cứ pháp lý

Thuduc House khẳng định, toàn bộ hợp đồng mua, hợp đồng bán và hóa đơn mua hàng và xuất khẩu đã được Thuduc House thực hiện việc kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật và có đủ hồ sơ chứng từ theo quy định.

Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận và quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc buộc thu hồi lại số tiền thuế GTGT đã hoàn đối với Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã TDH).

Theo đó, Thanh tra Cục thuế Tp. HCM cho rằng, từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2019, Thuduc House đã trục lợi số tiền thuế của nhà nước hơn 221 tỷ đồng. Do vậy, Cục Thuế Tp. HCM quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn cho Thuduc House là 221 tỷ đồng và thu số tiền chậm nộp 37 tỷ đồng. Cục thuế Tp. HCM cũng truy lại kỳ tính thuế 2017 và 2018 và ban hành quyết định thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn trong giai đoạn này là 109,8 tỷ đồng và thu số tiền chậm nộp hơn 27 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền truy thu và tiền chậm nộp là 396,5 tỷ đồng.

Thuduc House đã có phản hồi về kết luận và quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời về việc buộc thu hồi lại số tiền thuế GTGT đã hoàn của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Thuduc House cho rằng, toàn bộ hợp đồng mua, hợp đồng bán và hóa đơn mua hàng và xuất khẩu đã được Thuduc House thực hiện việc kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng quy định của pháp luật và có đủ hồ sơ chứng từ theo quy định. Do đó, việc cục thuế cho rằng hoạt động kinh doanh của Thuduc House là giả tạo là hoàn toàn không đủ cơ sở, không đúng với quy định và không đúng căn cứ pháp lý. Thuduc House nhấn mạnh khẳng định trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh Thuduc House thực hiện các giao dịch thực tế hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Thứ nhất, hợp đồng mua hàng giữa công ty trong nước và đối tác nước ngoài, Thuduc House ký hợp đồng mua hàng, cụ thể mặt hàng linh kiện điện tử với Công ty Cổ phần Thủ Đức House Wood Trading (Wood Trading). Căn cứ theo hợp đồng đã ký, Thuduc House thực hiện thanh toán toàn bộ tiền mua hàng cho Wood Trading qua ngân hàng, có ủy nhiệm chi, có biên bản giao hàng, có hóa đơn GTGT hợp pháp và được hai bên kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật (đính kèm tài liệu).

Thuduc House thực hiện xuất khẩu hàng là linh kiện điện tử đã mua từ Wood Trading cho các đối tác nước ngoài. Căn cứ theo hợp đồng mà Thuduc House ký để bán hàng cho đối tác nước ngoài, đối tác thực hiện thanh toán qua ngân hàng và công ty tiến hành mở tờ khai hải quan và có xác nhận của hải quan về hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu theo quy định.

Thứ hai, các hóa đơn GTGT khai khấu trừ hoàn thuế đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, việc hoàn thuế GTGT xuất khẩu, nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT xuất khẩu của Thuduc House đã được Cục thuế Tp. HCM tiến hành kiểm tra trước khi ban hành quyết định hoàn thuế GTGT. Hơn nữa, bộ hồ sơ chứng từ hoàn thuế của Thuduc House đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.

"Với nguyên tắc hoạt động lấy pháp luật làm trung tâm và luôn tuân thủ và thực hiện đúng pháp luật của nhà nước vì thế Thuduc House không tiến hành bất kỳ một hành động nào bất hợp pháp."

Căn cứ kết luận thanh tra của Cục thuế Tp.Hồ Chí Minh và quá trình làm việc của Đoàn Thanh tra, Thuduc House đã khẳng định rõ không đồng ý với toàn bộ nội dung kết luận trên. Thuduc House cho biết thêm, để làm sáng tỏ vụ việc hiện Thuduc House đang tiến hành các thủ tục khiếu nại/khởi kiện để là sáng tỏ vấn đề.