10:38 07/07/2022

Tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong quý 2/2022 tiếp tục có sự ”cải thiện”

Đào Vũ -

Các ngân hàng tiếp tục kỳ vọng tín dụng và lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng tốt trong quý 3/2022, bất chấp xu hướng mặt bằng lãi suất đang dâng cao...

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng mới đây, Ngân hàng Nhà nước cho biết đúng như kỳ vọng tại kỳ điều tra trước, các tổ chức tín dụng đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh trong quý 2/2022 có tăng trưởng tốt hơn nhiều so với quý 1/2022.

Cụ thể, trong quý 2/2022, các tổ chức tín dụng tiếp tục đánh giá các nhân tố nội tại và khách quan có tác động tích cực giúp cải thiện tình hình kinh doanh của hệ thống ngân hàng hơn so với quý trước. Trong đó, “cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị” cùng với “điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” được kỳ vọng là những nhân tố khách quan quan trọng nhất giúp “cải thiện” tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng. 

Trái lại, các tổ chức tín dụng cho biết trong số các nhân tố khách quan, "sự cạnh tranh từ các tổ chức tín dụng khác” tiếp tục là nhân tố quan trọng nhất có thể ảnh hưởng làm “suy giảm” tình hình kinh doanh của tổ chức tín dụng trong quý 2 và dự kiến cả năm 2022.

Dự báo cho thời gian tới, 72,5-80,7% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý 3 và cả năm 2022 với mức độ cải thiện cao hơn so với kỳ liền trước . 

Đáng chú ý, có tới 54,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2022 tiếp tục “tăng nhẹ” so với quý 2/2022; 38,9% tổ chức tín dụng kỳ vọng “không đổi” và chỉ có 6,5% tổ chức tín dụng lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm nhẹ.

Tính cả năm 2022, có 87,7% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2021, bên cạnh đó, vẫn có 8,5% tổ chức tín dụng dự kiến lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2022 (tăng so với tỷ lệ 5,8% tổ chức tín dụng dự kiến tại kỳ điều tra tháng 3/2022) và 3,8% ước tính lợi nhuận không thay đổi. 

Các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng tiếp tục “tăng” trong quý 3/2022 và cả năm 2022, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng “tăng” nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán. Dư nợ tín dụng toàn hệ thống tổ chức tín dụng được kỳ vọng tăng bình quân 4,1% trong quý 3/2022 và tăng 15% trong năm 2022.

Ngoài ra, kết quả điều tra cũng cho thấy mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng về cơ bản là ổn định nhưng vẫn ở mức “khá cao” trong quý 2/2022, tuy nhiên kỳ vọng có chiều hướng giảm trong quý 3/2022.

Nếu xét riêng từng nhóm khách hàng, theo nhận định của các tổ chức tín dụng, trong khi rủi ro của các nhóm khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhỏ và vừa được dự báo giảm trong quý 3/2022 thì nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cổ phần, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân vẫn chưa thiết lập được xu hướng giảm rủi ro.

Tính chung cả năm 2022, mặt bằng rủi ro được kỳ vọng có xu hướng cải thiện rõ rệt và giảm so với mặt bằng chung của năm 2021. Theo kết quả điều tra, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được các tổ chức tín dụng nhận định về cơ bản giữ nguyên hoặc có chiều hướng “giảm nhẹ” trong quý 2/2022 và quý 3/2022 so với quý liền trước.

Mặt bằng lãi suất cho vay-huy động được các tổ chức tín dụng dự báo có thể tăng nhẹ trong quý 3/2022 và năm 2022 trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng và xu hướng tăng lãi suất phổ biến trên thế giới.