20:04 02/11/2020

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng 2020 qua các con số

Đào Vũ

Trong bức tranh chung sau 10 tháng đầu năm, kinh tế Việt Nam có rất nhiều những điểm sáng như mức suất siêu cao kỷ lục, chỉ số giá tiêu dùng ổn định

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 1.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 2.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 3.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 4.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 5.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 6.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 7.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 8.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 9.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 10.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 11.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 12.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 13.

 

Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 10 tháng 2020 qua các con số - Ảnh 14.