18:39 11/03/2019

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019

Đào Hưng

Do kỳ nghỉ Tết năm nay rơi vào tháng Hai, nên số doanh nghiệp thành lập mới giảm về cả lượng lẫn số vốn đăng ký so với tháng trước

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 1.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 2.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 3.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 4.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 5.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 6.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 7.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 8.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 9.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 10.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 11.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 12.

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp tháng 2/2019 - Ảnh 13.