17:43 01/11/2022

TP. HCM cùng cả nước "cán đích" thu ngân sách trong tháng 10, lộ diện những khoản thu vượt xa dự toán

Trâm Anh -

Lũy kế 10 tháng, thu ngân sách nhà nước đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng, vượt 3,7% dự toán năm. TP. Hồ Chí Minh cùng "cán đích" nhiệm vụ thu ngân sách trong tháng 10 với cả nước...

Các khoản thu về nhà, đất và dầu thô đạt vượt xa dự toán chỉ trong 10 tháng.
Các khoản thu về nhà, đất và dầu thô đạt vượt xa dự toán chỉ trong 10 tháng.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2022 đạt 1.464,3 nghìn tỷ đồng, bằng 103,7% dự toán năm và tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, lũy kế 10 tháng năm 2022, thu nội địa ước đạt 1.157,7 nghìn tỷ đồng, bằng 98,4% dự toán, tăng 12,1% so cùng kỳ năm 2021.

Không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa đạt 96,3% dự toán, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, đến hết tháng 10, có 6 khoản thu vượt dự toán, bao gồm: thuế thu nhập cá nhân (đạt 118,1%); các loại phí, lệ phí (đạt 104,2%); các khoản thu về nhà đất (đạt 126,7%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đạt 131,5%); thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (đạt 128,6%) và thu khác ngân sách (đạt 126,1%).

Tuy nhiên, vẫn còn 2 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán là thu thuế bảo vệ môi trường, mới đạt 65,3% dự toán, bằng 80,7% so cùng kỳ; thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, đạt 77,5% dự toán.

Tính riêng các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất - kinh doanh ở 3 khu vực kinh tế (chiếm 52% dự toán tổng số thu nội địa) ước đạt 91,8% dự toán, tăng 2,5% so cùng kỳ.

 

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, số thu từ 2 sắc thuế chính, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ở 3 khu vực kinh tế mặc dù vẫn đảm bảo tiến thu độ dự toán và tăng trưởng so cùng kỳ, song đang có xu hướng giảm trong những tháng gần đây. Đó là thuế giá trị gia tăng ước đạt 85,3% dự toán, tăng 11,7% và thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 91,4% dự toán, giảm 14,3% so cùng kỳ năm 2021.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, thu nội địa bình quân 5 tháng đầu năm đạt 130,8 nghìn tỷ đồng/tháng.

Tuy nhiên, từ tháng 6 đến nay, thu nội địa bình quân chỉ đạt gần 100 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, thu tháng 9 chỉ còn 71,2 nghìn tỷ đồng, tháng 10 không kể các khoản thu kê khai thu theo quý nộp thì số thu chỉ đạt khoảng 70 nghìn tỷ đồng.

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 62/63 địa phương thực hiện thu nội địa 10 tháng tiến độ đạt trên 85% dự toán; 51/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ, 12 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Tiếp đó, đối với khoản thu từ dầu thô lũy kế 10 tháng năm 2022 đạt 65,5 nghìn tỷ đồng, bằng 232,4% dự toán năm và tăng 95% so với cùng kỳ năm trước.

Còn thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu lũy kế 10 tháng năm 2022 đạt 236,1 nghìn tỷ đồng, vượt 18,6% dự toán năm và tăng mạnh mẽ 21,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng vượt dự toán thu ngân sách nhà nước trong tháng 10, TP. Hồ Chí Minh ước thực hiện 392.791 tỷ đồng luỹ kế 10 tháng, vượt 1,6% dự toán và tăng 22,3% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, các khoản thu liên quan đến bất động sản tăng 121,9% so với cùng kỳ, dầu thô tăng 100,7%. 

Cụ thể, thu nội địa ước thực hiện 254.059 tỷ đồng, đạt 97,9% dự toán, chiếm 64,7% tổng thu cân đối và tăng 19,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 27.039 tỷ đồng, vượt 3% dự toán, chiếm 6,9% tổng thu và tăng 18,9%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 68.915 tỷ đồng, vượt 2,4% dự toán, chiếm 17,5% tổng thu và tăng 10,3%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 60.062 tỷ đồng, vượt 2,4% dự toán, chiếm 15,3% tổng thu và tăng 10,6%.

Đặc biệt, thu dầu thô đạt cao, ước thực hiện 23.956 tỷ đồng, vượt 128,2% dự toán, chiếm 6,1% tổng thu cân đối và tăng 100,7% so với cùng kỳ.

Còn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 114.766 tỷ đồng, đạt 98,5% dự toán, chiếm 29,2% tổng thu cân đối và tăng 19,3%.