06:00 15/12/2021

TP.HCM: Giá nước sinh hoạt từ ngày 01/01/2022 sẽ tăng lên tới 1.200 đồng/m3

Thiên Ân

Từ ngày 01/01/2022, giá nước sinh hoạt sẽ điều chỉnh theo lộ trình do Uỷ ban nhân dân TP.HCM ban hành, theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 về giá nước trên địa bàn TP.HCM lộ trình 2019 – 2022. Theo đó, giá nước sẽ tăng từ 400 - 1.200 đồng/m3.

TP.HCM sẵn sàng cho việc điều chỉnh tăng giá nước lần cuối cùng theo lộ trình, từ đầu năm 2022.
TP.HCM sẵn sàng cho việc điều chỉnh tăng giá nước lần cuối cùng theo lộ trình, từ đầu năm 2022.

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco), đã thông tin và cho biết việc tăng này là theo lộ trình đã được Chính quyền Thành phố ban hành trước đó.

Hiện nay, định mức nước sạch cơ bản mỗi người dân Thành phố đang được cung cấp là 4m3/người/tháng, mức giá mới trong định mức là 6.700 đồng/m3 tăng 400 đồng so với giá cũ là 6.300 đồng/m3. Từ năm 2019 đến nay, giá nước sinh hoạt tại TP.HCM đã được điều chỉnh vào đầu mỗi năm với mức tăng từ 300 - 400 đồng/lần. Đây là lần điều chỉnh cuối theo lộ trình điều chỉnh đơn giá nước do Ủy ban nhân dân TP.HCM ban hành về giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố từ năm 2019 - 2022.

Đối với các định mức khác được tính như sau:

Từ 4m3 đến 6m3/người/tháng sẽ điều chỉnh từ 12.100 đồng thành 12.900 đồng/m3. Trên 6m3/người/tháng sẽ điều chỉnh từ 13.600 đồng thành 14.400 đồng/m3. Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể sẽ điều chỉnh từ 12.300 đồng thành 13.000 đồng/m3. Đơn vị sản xuất sẽ điều chỉnh từ 11.400 đồng thành 12.100 đồng/m3. Đơn vị kinh doanh, dịch vụ sẽ điều chỉnh từ 20.100 đồng lên 21.300 đồng/m3.

Tổng công ty Sawaco, cũng cho biết mức giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải sẽ sẽ tăng lên 15% vào năm 2022 và sẽ tiếp tục tăng theo lộ trình từ 20% - 30% từ năm 2023 trở về sau trên hóa đơn nước mà người dân sử dụng.

Đối với những hộ nghèo, cận nghèo là những hộ dân cư trên địa bàn Thành phố có Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sẽ được điều chỉnh từ 6.000 đồng thành 6.300 đồng/m3.

Tổng công ty Sawaco cũng lưu ý, giá nước trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chỉ áp dụng cho định mức 4m3/người/tháng. Những trường hợp sử dụng vượt định mức, tùy vào số lượng sử dụng sẽ có mức giá cao hơn. Số định mức nước được tính trên số nhân khẩu thường trú, tạm trú theo quy định.

Từ năm 2022 Uỷ ban nhân dân TP.HCM giao Tổng công ty Sawaco thực hiện thu tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải thông qua hóa đơn tiền nước. Số tiền thu hộ sẽ căn cứ khối lượng nước sạch tiêu thụ hàng tháng, mức giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải theo quy định.

Về mức giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, Chính quyền Thành phố cũng ban hành lộ trình thu từ năm 2022 là 15%, năm 2023 là 20%, năm 2024 là 25% và năm 2025 trở về sau là 30% trên hóa đơn nước mà người dân sử dụng.

Theo phân tích của Tổng công ty Sawaco, người dân không phải quá lo vì ảnh hưởng không quá nhiều. Ví dụ, nếu một hộ dân 4 người sử dụng dưới 15 m3/tháng thì số tiền tăng thêm vào khoảng 6.000 đồng/tháng. Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể sẽ điều chỉnh từ 12.300 đồng thành 13.000 đồng/m3. Nếu người dân sử dụng từ 4 – 6 m3/người/tháng sẽ giá nước sẽ là 12.900 đồng/m3 (giá cũ 12.100 đồng). Khi người dân sử dụng từ 6 m3/tháng trở trở lên thì giá nước sẽ là 14.400 đồng/m3 (tăng 800 đồng).

 

Theo Quyết định 25/2019/QĐ-UBND, đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt là các hộ dân cư, bao gồm:

- Các hộ dân cư sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt. Các khu dân cư, chung cư, khu lưu trú công nhân, các cư xá, ký túc xá; các cơ sở xã hội, cơ sở chữa bệnh - cai nghiện thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt.

- Hộ nghèo và hộ cận nghèo là những hộ dân cư trên địa bàn Thành phố (căn cứ Sổ hộ khẩu thường trú hoặc Sổ tạm trú) có giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Định mức sử dụng nước sạch được xác định trên số nhân khẩu thường trú và tạm trú dài hạn căn cứ theo sổ hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú. Mỗi nhân khẩu chỉ được đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước