14:05 08/12/2021

TP. HCM: Học sinh làm bài kiểm tra cuối học kỳ 1 trực tiếp và trực tuyến

Thanh Xuân -

Trong đó, các trường ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2, 3 có tổ chức dạy học trực tiếp sẽ kiểm tra trực tiếp, còn trường thuộc địa bàn có dịch cấp độ 4, học sinh không thể đến trường thì kiểm tra trực tuyến...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM vừa có văn bản hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với bậc trung học. Thời gian diễn ra từ ngày 10-22/1/2022.

Trong đó, những trường ở địa bàn cấp độ dịch 1, 2, 3 có tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh sẽ kiểm tra theo hình thức trực tiếp. Còn trường thuộc địa bàn dịch cấp độ 4 (nguy cơ rất cao), học sinh không thể đến trường học trực tiếp thì tổ chức kiểm tra theo hình thức trực tuyến.

Riêng học sinh diện F0 đang thực hiện cách ly, giãn cách xã hội… không thể tham gia kiểm tra trực tiếp, nhà trường xem xét cho học sinh thực hiện kiểm tra, đánh giá bổ sung sau khi đã thực hiện các biện pháp dạy học, phụ đạo, bồi dưỡng bổ sung kiến thức phù hợp và có sự trao đổi với phụ huynh, học sinh. Việc kiểm tra bổ sung hoàn thành trước ngày 28/2/2022.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần rà soát, đánh giá hiệu quả việc tổ chức dạy học; tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng, bổ sung kiến thức cho học sinh khi bắt đầu dạy học trực tiếp trở lại trước khi tổ chức kiểm tra cuối kì.

Các trường có tổ chức dạy học tích hợp bố trí thời lượng dạy học trực tiếp cho các môn học tích hợp nhằm củng cố, bổ sung kiến thức cho học sinh trước khi thực hiện kiểm tra cuối kỳ và đáp ứng chuẩn đầu ra theo yêu cầu kiểm tra đánh giá của chuẩn quốc tế.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục không kiểm tra những nội dung vượt quá yêu cầu cần đạt hoặc mức độ cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; không kiểm tra đối với các nội dung phải thực hiện tinh giản và các nội dung hướng dẫn học sinh tự học, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu, những nội dung yêu cầu học sinh thực hành, thí nghiệm.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn kỳ kiểm tra cuối kỳ, hiệu trưởng cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, chú ý các giải pháp về phân công cán bộ, giáo viên thực hiện công tác kiểm tra cuối kì. Đồng thời, bố trí số lượng học sinh trong phòng kiểm tra, sắp xếp lịch kiểm tra các khối lớp ở các buổi khác nhau.

Công tác tổ chức kiểm tra phải tuân thủ các quy định về an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố.

Trước đó, theo kế hoạch, việc tổ chức học tập trực tiếp sẽ thực hiện theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ ngày 13/12-25/12, TP. HCM thí điểm dạy học trực tiếp 2 tuần đối với tất cả học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12. Từ tuần thứ 2, thành phố sẽ thí điểm dạy trực tiếp cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Giai đoạn 2, từ ngày 27/12, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM sẽ tổ chức hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm 2 tuần dạy trực tiếp và tham mưu UBND xem xét và quyết định mở rộng dần đối tượng hoặc tổ chức dạy và học trực tiếp toàn thành phố từ ngày 3/1/2022.