20:28 16/06/2021

TP.HCM yêu cầu công khai mức lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Tú Uyên -

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố công khai mức lãi suất hỗ trợ, các biện pháp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19…

Việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được yêu cầu công khai
Việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được yêu cầu công khai

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM vừa có công văn 1580 yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, cho vay mới theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Thông tư 03/2021/TT-NHNN.

Bên cạnh đó, thực hiện cắt giảm tối đa các loại chi phí nhằm tạo nguồn lực tài chính để hỗ trợ khách hàng, người dân, doanh nghiệp. Các tổ chức tín dụng căn cứ năng lực, khả năng tài chính của đơn vị mình để tính toán thực hiện giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và các biện pháp hỗ trợ khác.

Một điểm đáng chú ý trong công văn này là yêu cầu các tổ chức tín dụng phải công khai công bố mức lãi suất hỗ trợ, các biện pháp, chính sách hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp được biết.

Các tổ chức tín dụng cũng phải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, hiệp hội doanh nghiệp, khách hàng trên địa bàn hoạt động của các tổ chức tín dụng để tìm hiểu nhu cầu vốn, đáp ứng kịp thời vốn cho tiêu thụ nông sản, nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn; không để xảy ra chậm tiêu thụ nông sản, gián đoạn chuỗi sản xuất, cung ứng do không tiếp cận được vốn tín dụng ngân hàng.

Đồng thời, chủ động rà soát, đánh giá tình hình khó khăn, thiệt hại do dịch Covid-19, trên cơ sở đó có các giải pháp cụ thể để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh…

Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, thời gian vừa quan các ngân hàng trên địa bàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu, giãn nợ và giảm lãi suất cho khách hàng. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành, cùng với việc đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Thông tư 03/2021/TT-NHNN trong 6 tháng cuối năm 2021.

Được biết, tính đến cuối tháng 4/2021, các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP.HCM hỗ trợ giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp và giữ nguyên nhóm nợ; cho vay mới với lãi suất thấp cho doanh nghiệp (theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và Thông tư số 03/2021/TT-NHNN) đạt hơn 1,051 triệu tỷ đồng, cho 401.336 khách hàng.

Trong đó, các ngân hàng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 196.540 khách hàng, với dư nợ đạt 227.675 tỷ đồng; miễn/giảm lãi cho 124.652 khách hàng, với dư nợ đạt 7.657 tỷ đồng; cho vay mới lũy kế từ ngày 23/1/2020 đối với 80.144 khách hàng, với doanh số đạt 815.970 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân hàng thực hiện tháo gỡ khó khăn cho từng trường hợp doanh nghiệp cụ thể theo danh sách được các sở, ngành, quận, huyện và hiệp hội doanh nghiệp gửi đến. Tính đến ngày 19/5/2021, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM đã tiếp nhận danh sách 780 trường hợp được gửi về từ các sở, ngành và đã có kết quả xử lý đối với 772 trường hợp, đang xử lý 8 trường hợp.

Riêng Chương trình Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, đến cuối tháng 4/2021, đã giải ngân số tiền 106.733 tỷ đồng cho 12.242 khách hàng. Tính chung đến thời điểm báo cáo, chương trình kết nối trên đã thực hiện được 107.315 tỷ đồng cho 12.357 khách hàng.

 

Trước đó, Ngân hàng hàng nước Việt Nam đã có văn bản số 3947/NHNN-TD yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc các tổ chức tín dụng; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống và tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Trong đó yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện cắt giảm tối đa các loại chi phí nhằm tạo nguồn lực tài chính hỗ trợ khách hàng, người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt là tại các địa bàn của các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách, phong tỏa, cách ly do dịch (như Bắc Giang, Bắc Ninh, TP.HCM,...), cần nghiêm túc thực hiện đúng theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid0-19 và các cấp chính quyền địa phương về phòng chống dịch Covid-19. Chủ động xây dựng phương án, đảm bảo cho hoạt động ngân hàng được an toàn, liên tục và thông suốt trong mọi tình huống.