09:19 11/09/2021

Triển khai loạt dự án, Long An thu hồi gần 4.000ha đất

Mộc Minh

Tỉnh Long An sẽ thu hồi 3.959ha đất để thực hiện hàng loạt dự án trong thời gian tới…

TP. Tân An, tỉnh Long An.
TP. Tân An, tỉnh Long An.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An vừa ban hành Nghị quyết số 51 về việc bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác và danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, có 66 dự án nằm trong danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích sử dụng đất khác với diện tích 119,56ha, gồm: dự án Cụm công nghiệp Minh Hưng có 5,3ha đất trồng lúa cần chuyển đổi; dự án mở rộng cụm dân cư, nhà ở Mỹ Thịnh có 0,68ha đất trồng lúa; dự án Đầu tư nhà ở kinh doanh Bella Villa có 3,42ha đất trồng lúa; dự án Khu dân cư Trần Văn Thiện có 11,2ha đất trồng lúa; Khu tái định cư Bình Tâm có 8,99ha đất trồng lúa cần chuyển đổi…

Ngoài ra, còn có 10 dự án đã quá thời hạn 3 năm được chuyển tiếp sang năm 2021 với diện tích là 23ha đất trồng lúa sẽ được chuyển sang mục đích sử dụng đất khác.

Đối với các dự án bổ sung cần thu hồi đất năm 2021, trên địa tỉnh có 74 dự án với tổng diện tích đất cần thu hồi là 3.018ha. Tổng kinh phí cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến gần 56.015 tỷ đồng.

Trong đó, tổng mức ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng là 891 tỷ đồng (ngân sách huyện 496 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 389 tỷ đồng, ngân sách trung ương gần 6 tỷ đồng).

Cụ thể, các dự án cần thu hồi đất, như: dự án Khu nhà ở, nhà cho thuê Mỹ Hạnh diện tích gần 18ha do Công ty cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An làm chủ đầu tư; Khu tái định cư, nhà ở công nhân và dân cư rộng 50ha do Công ty cổ phần Đại Lộc Long An làm chủ đầu tư; Cụm công nghiệp Minh Hưng rộng 52ha do Công ty TNHH bất động sản Minh Hưng làm chủ đầu tư…

Bên cạnh đó, còn có một số dự án cần thu hồi đất sẽ được đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong thời gian tới, như: Khu đô thị dịch vụ 60ha tại phường 5, xã Hướng Thọ Phú; Khu đô thị mới 54ha tại phường 5; Khu dân cư 175ha thuộc phường 4, phường 6; Khu dân cư Vàm Cỏ Tây 48ha…

Danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất năm 2021 của tỉnh Long An (đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) - Nguồn: HĐND tỉnh Long An.
Danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất năm 2021 của tỉnh Long An (đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) - Nguồn: HĐND tỉnh Long An.

Ngoài ra, tỉnh Long An còn có 34 dự án với diện tích cần thu hồi đất là 941ha chưa hoàn thành việc thu hồi đất, và được chuyển tiếp sang năm 2021 để tiếp tục thực hiện.

Cụ thể, dự án Khu dân cư Gò Đen 2 có diện tích 10,28ha của Công ty TNHH Kinh doanh nhà Hải Sơn; Khu dân cư Thương mại – dịch vụ Phú Mỹ hơn 60ha của Công ty cổ phần Đầu tư Thịnh Phát; Khu dân cư 14,5ha của Công ty TNHH Nam Phát Long; Khu dân cư – tái định cư Phúc Long mở rộng 100ha của Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Phúc Long; Cụm công nghiệp Tây Nam 50ha của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thép Tây Nam; Cụm Công nghiệp Hải Sơn – Lương Bình 75ha của Công ty TNHH Hải Sơn…