05:00 01/04/2022

Tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà

Nhật Dương -

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ ngoài quy định; không để hồ sơ quá hạn trong giải quyết chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 31/3 cho biết, đến nay cơ quan này đã sẵn sàng bố trí nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận, xác nhận tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động để người lao động được nhận gói hỗ trợ tiền thuê nhà. 

Theo Quyết định số 08 của Chính phủ về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, có hai 2 đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ khi đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đó là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng.

Người lao động quay trở lại thị trường lao động, đang làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm với mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ cho các đối tượng tối đa 3 tháng theo phương thức chi trả hằng tháng.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đây là chính sách kịp thời, không chỉ giảm thiểu khó khăn cho người lao động, mà còn là động lực để thu hút người lao động trở lại làm việc tại doanh nghiệp. Đồng thời, giúp doanh nghiệp giữ chân, thu hút lao động để có đủ nhân lực cho phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động đang phổ biến tại hầu khắp các doanh nghiệp.

Cùng với đó, thủ tục hỗ trợ người lao động cũng rất đơn giản, tạo điều kiện thuận lợi giúp người lao động được tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng.

Quá trình triển khai chính sách hỗ trợ này tới người lao động sẽ có nhiều Bộ, ngành cùng tham gia. Trong đó, theo Quyết định số 08, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao trách nhiệm xác nhận tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động để xác minh đối tượng thụ hưởng.

Cụ thể, trên cơ sở danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận các trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề, trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, để xác minh đối tượng thụ hưởng.

Nhằm giúp người lao động nhanh chóng được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hiện đã sẵn sàng tập trung nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó phát huy lợi thế có sẵn dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội để tiếp nhận và xác nhận sớm nhất việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động, thời gian giải quyết tối đa là 2 ngày làm việc.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, hướng dẫn doanh nghiệp, người sử dụng lao động sớm lập danh sách người lao động để được xác nhận và hỗ trợ theo quy định.

"Tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục, hồ sơ ngoài quy định; không để hồ sơ quá hạn, trường hợp hồ sơ còn thiếu, có sai sót cần kịp thời hướng dẫn, không để tình trạng hồ sơ chuyển đi, chuyển lại nhiều lần", Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ. 

Trước đó, theo tính toán của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, sẽ có khoảng 3,4 triệu người lao động được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà, tổng giá trị gói hỗ trợ là 6.600 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.