07:38 06/02/2023

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước từ chối phương án mua lại cổ phiếu quỹ của VCS

Hà Anh -

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, về phương án mua lại cổ phiếu, nguyên tắc xác định giá mua lại chưa đáp ứng quy định.

Biểu đồ giá cổ phiếu VCS trên HNX.
Biểu đồ giá cổ phiếu VCS trên HNX.

CTCP Vicostone (mã VCS-HNX) vừa công bố thông tin đã nhận được công văn ngày từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước liên quan tới hoạt động mua lại cổ phiếu của công ty.

Cụ thể, cuối tháng 12/2022, Vicostone đã tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường. Theo đó, công ty thông qua phương án mua lại 4,8 triệu cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận. Thời gian giao dịch dự kiến trong quý 1/2023. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc quỹ khác, cụ thể ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định.

VCS cho biết giá mua lại theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, tối đa không quá 65.000 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, trong văn bản mới nhất gửi VCS, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, về phương án mua lại cổ phiếu, nguyên tắc xác định giá mua lại chưa đáp ứng quy định. Nguồn vốn mua lại cổ phiếu của Công ty căn cứ trên BCTC hợp nhất kiểm toán 2021 cũng được đánh là chưa phù hợp với quy định "trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác để mua lại cổ phiếu, nguồn vốn được thực hiện phải căn cứ trên BCTC công ty mẹ”. Đồng thời, chưa có thông tin cụ thể về giá trị dự kiến của từng nguồn vốn để mua lại cổ phiếu.

Bên cạnh đó, tài liệu báo cáo của Vicostone còn có một số nội dung chưa chính xác. Cụ thể, tài liệu chưa có thông tin cụ thể về giá trị dự kiến của từng nguồn vốn sử dụng để mua lại cổ phiếu; không có tài liệu chứng minh công ty có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu; thời gian dự kiến bắt đầu giao dịch có nêu “sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho phép” và "sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận giao dịch cổ phiếu quỹ", nhưng theo quy định pháp luật, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước không có chức năng “chấp thuận” hay “cho phép” đối với các văn bản trên; chưa có tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện để mua lại cổ phiếu quỹ theo quy định.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước từ chối phương án mua lại cổ phiếu quỹ của VCS - Ảnh 1

Vicostone cho biết HĐQT công ty sẽ thực hiện xin ý kiến tại ĐHĐCĐ bất thường gần nhất thông qua phương án mua lại cổ phiếu của chính mình để đáp ứng các quy định của pháp luật.

Mới đây, VCS công bố kết quả kinh doanh hợp nhất ước tính quý 4/2022 với doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 1.227,06 tỷ đồng và 258,47 tỷ đồng. Lũy kế năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 5.660,27 tỷ đồng và 1.377,22 tỷ đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/2, giá cổ phiếu VCS giảm 1,49% xuống còn 53.000 đồng/cổ phiếu và giảm gần 8% trong 5 phiên vừa qua.