19:40 22/07/2021

Vân Đồn: Điều chỉnh chủ trương nhiều dự án khu dân cư

Phan Dương

Vân Đồn sẽ điều chỉnh chủ trương nhiều dự án đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện...

UBND huyện Vân Đồn vừa có tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; Điều hoà, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2021; Phân bổ vốn cho các công trình khởi công mới năm 2021; Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; Phê duyệt chủ trương mới các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Trong đó, UBND huyện kiến nghị điều chỉnh chủ trương các dự án đầu tư gồm: khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng khu xen kẹt cảng hàng không Quảng Ninh, thuộc xã Đoàn Kết; Khu dân cư xen cư thôn Ninh Hải, xã Minh Châu (vị trí 1 và vị trí 2); Khu dân cư xen cư thôn Quang Trung, xã Minh Châu (vị trí 3); Hạ tầng khu dân cư thôn Tiền Hải, xã Minh Châu (vị trí 4); Trụ sở Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân và UBND xã Đài Xuyên.

Đồng thời phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021. Trong đó có dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường 31 cũ kết nối cảng hàng không với trung tâm xã Vạn Yên; Đường trong khu dân cư khu 5, thị trấn Cái Rồng; Hệ thống điện chiếu sáng chỉnh trang tuyến đường xuyên đảo Minh Châu – Quan Lạn; Cải tạo và nâng cấp tuyến đường và hạ tầng khu vực hồ Khe Mai, xã Đoàn Kết…

Ngoài ra, Vân Đồn cũng bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn tăng thu ngân sách cho 3 công trình đầu tư xây dựng cơ bản để đảm bảo quy mô dự kiến (20,4 tỷ đồng); bổ sung đầu tư các phòng học cho 5 trường đạt chuẩn (15 tỷ đồng); cho UBND các xã về đích nông thôn mới và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2021 (hơn 23,6 tỷ đồng)….