21:38 26/11/2020

VDSC muốn mua cổ phần chi phối Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long

Hà Anh

VDFM được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ tại ngày 30/9/2020 là 40 tỷ đồng

Trang web của VDFM.
Trang web của VDFM.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc mua trên 51% cổ phần Công ty Cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Việt Long (VDFM).

Theo đó, Hội đồng Quản trị VDSC thông qua việc mua trên 51% cổ phần của VDFM, tỷ lệ cụ thể uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thương lượng và quyết định.

Giá mua dự kiến là 20.000 đồng/cổ phiếu. Đồng thời, uỷ quyền cho Chủ tịch đại điện cho VDSC chỉ đoạ thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phần, xin phép Uỷ ban Chứng khoán mua cổ phần chi phối của VDFM và các vấn đề khác.

Được biết, VDFM được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ tại ngày 30/9/2020 là 40 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại lầu 2 toà nhà Somerset Chancellor Court, số 21-23 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, Tp.HCM.

Hết quý 3/2020, VDFM báo lãi hơn 5,7 tỷ đồng - cùng kỳ lỗ gần 1,3 tỷ đồng và lãi sau thuế luỹ kế 9 tháng đạt gần 3,6 tỷ đồng - cùng kỳ lãi 117 triệu đồng. Lợi nhuận chưa phân phối lỗ gần 6,2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, công ty có hơn 27,3 tỷ tiền và các khoản tương đương tiền - trong đó, có hơn 27 tỷ gửi vào Công ty Chứng khoán Rồng Việt.