16:40 29/11/2022

Việt Nam - Lào hợp tác phát triển nguồn nhân lực có tay nghề

Thu Hằng

Việt Nam – Lào tiếp tục thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho lao động hai nước làm việc tại Lào và Việt Nam. Hai bên cũng đã thống nhất và ký kết “Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực”, tập trung vào hợp tác đào tạo về phát triển kỹ năng nghề, hợp tác dịch chuyển động có tay nghề giữa hai nước....

Ký kết hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào. Ảnh - MOLISA.
Ký kết hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào. Ảnh - MOLISA.

Ngày 29/11 đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng đặc biệt về Lao động, Phúc lợi xã hội và Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Lào. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào Bay Kham Khat Thi Nha đồng chủ trì.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, hai bên luôn duy trì tổ chức các Hội nghị Bộ trưởng định kỳ 2 năm một lần để cùng thảo luận về kết quả và định hướng hợp tác về những mối quan tâm chung, để cùng tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động và xã hội giữa hai nước.

Hai bên cũng trao đổi đoàn học tập và nghiên cứu. Các hoạt động nâng cao năng lực về quản lý và kỹ năng cũng được thúc đẩy thông qua các học bổng dành cho đào tạo ngắn, trung và dài hạn, đào tạo cán bộ, thí sinh tham dự các kỳ thi tay nghề ASEAN hàng năm, phát triển nguồn nhân lực thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn và dài hạn tại các trường nghề trực thuộc Bộ...

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội Lào Bay Khăm Khat Thị Nha đã thông tin cập nhật về tình hình phát triển trong lĩnh vực lao động, phúc lợi xã hội, an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực của hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục khẳng định tình đoàn kết gắn bó và hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ nói riêng và giữa hai nước nói chung.  

Đoàn Chủ tịch hội nghị. Ảnh - MOLISA. 
Đoàn Chủ tịch hội nghị. Ảnh - MOLISA. 

Hội nghị hoan nghênh và đánh giá cao các kết quả thực hiện Biên bản Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc Lợi xã hội lần thứ 7 năm 2021 và tình hình hợp tác về lao động và phúc lợi xã hội giai đoạn 2012-2022.

Theo đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho lao động hai nước làm việc tại Lào và Việt Nam; chia sẻ bài học kinh nghiệm về phát triển kỹ năng nghề trong tình hình mới, quản lý lao động di cư, hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng trong đại dịch Covid-19, và trao đổi đoàn chia sẻ bài học kinh nghiệm về an sinh xã hội, bao gồm hỗ trợ nạn nhân bị bom mìn, an toàn vệ sinh lao động và người khuyết tật...

Hội nghị đã thảo luận các hoạt động hợp tác trong năm 2023 giữa hai Bộ và thống nhất cần nghiên cứu các định hướng hợp tác trong lĩnh vực lao động và phúc lợi xã hội trong bối cảnh mới, nhằm đảm bảo hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả, ngang tầm với mối quan hệ thân thiết như ruột thịt giữa hai nước.

Hội nghị cũng đã thống nhất và ký kết “Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực” giữa 3 Bộ gồm: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam, Bộ Lao động và Phúc lợi Xã hội và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Trong đó, tập trung vào một số nội dung chính như: Chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng, hoàn thiện luật pháp, chính sách về lao động và phát triển nguồn nhân lực; hợp tác đào tạo về phát triển kỹ năng nghề, xây dựng các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các trung tâm phát triển kỹ năng nghề, các cơ sở đào tạo nghề; khuyến khích quản lý và hợp tác lao động dịch chuyển có tay nghề giữa hai nước.

Hai nước cũng hợp tác và hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án đào tạo, phát triển kỹ năng nghề; hỗ trợ thiết bị, xây dựng các chương trình về phát triển kỹ năng và đào tạo nghề; hợp tác đào tạo tiếng Lào và Tiếng Việt Nam cho cán bộ, giáo viên các Trung tâm dạy nghề của hai Bộ Việt Nam và Lào (từ nguồn vốn ODA của hai Chính phủ Việt Nam - Lào hàng năm); hợp tác triển khai các dự án liên quan mà hai bên cùng quan tâm và phát triển nguồn nhân lực trong khuôn khổ khu vực và quốc tế.

Hội nghị ghi nhận thông tin và thống nhất về việc Hội nghị Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi xã hội Việt Nam - Lào lần thứ 8 sẽ được tổ chức tại Lào vào năm 2023.