11:06 25/10/2021

Vietcombank sắp trả cổ tức bằng cổ phiếu và tăng vốn điều lệ

Hà Anh

Vietcombank dự kiến phát hành 1.023.650.175 cổ phiếu, tương đương 27,6% để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi chia cổ tức 8% bằng tiền.

Sơ đồ giá cổ phiếu VCB từ đầu năm đến nay.
Sơ đồ giá cổ phiếu VCB từ đầu năm đến nay.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

Cụ thể: HĐQT Vietcombank đã ban hành Nghị quyết phê duyệt tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019, theo phương án đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Theo đó, Vietcombank dự kiến phát hành 1.023.650.175 cổ phiếu, tương đương 27,6% để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi chia cổ tức 8% bằng tiền. Sau phát hành, vốn điều lệ của VCB sẽ thêm 10.236 tỷ đồng lên hơn 47.325 tỷ đồng.

Bên cạnh việc phát hành cổ phiếu, Đại hội cổ đông vào tháng 4/2021 của VBC cũng thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu riêng lẻ quy mô tối đa 6,5% vốn điều lệ tại thời điểm chào bán. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính, có thể gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu.

Trước đó, Thủ tưởng Chính phủ đã ra quyết định phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại Vietcombank. Cụ thể, Vietcombank sẽ được bổ sung hơn 7.657 tỷ đồng theo tờ trình của Ngân hàng Nhà nước để duy trì tỷ lệ sở hữu của Nhà nước. Nguồn vốn bổ sung đến từ cổ tức cho cổ đông nhà nước, thông qua việc Vietcombank phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2019 sau trích lập các quỹ, chi trả cổ tức bằng tiền mặt. Hiện tại, cổ đông nhà nước đang nắm giữ 74,8% vốn của VCB.

Ngày thanh toán của đợt cổ tức bằng cổ phiếu này vẫn chưa được công bố. Theo công bố của VCB, VCSC hiện đã có khuyến nghị "phù hợp thị trường" đối với VCB với mức giá 101.200 đồng/cổ phiếu.