12:14 22/06/2021

Vietnam Airlines sắp được cho vay thêm 4.000 tỷ đồng

Thuỷ Tiên -

3 ngân hàng thương mại và Vietnam Airlines đang gấp rút thực hiện các thủ tục để giải ngân 4.000 tỷ đồng...

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Tuấn Anh, Vụ trưởng Tín dụng các ngành kinh tế cho biết 3 tổ chức tín dụng gồm SeaBank, MSB và SHB có cam kết tài trợ cho Vietnam Airlines vay với tổng số tiền 4.000 tỷ đồng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, các tổ chức tín dụng trên và Vietnam Airlines đang tích cực triển khai các thủ tục đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng để sớm giải ngân, dự kiến là vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã thông qua việc cho vay tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng cho Vietnam Airlines vay ưu đãi tối đa 4.000 tỷ đồng, lãi suất tái cấp vốn là 0%/năm, áp dụng đối với thời hạn tái cấp vốn cũng như thời gian gia hạn tái cấp vốn. Ngân hàng Nhà nước không yêu cầu tài sản bảo đảm khi tái cấp vốn.

Với cơ sở tái cấp vốn như vậy, Vietnam Airlines sẽ được vay với lãi suất thấp hơn nhiều so với lãi suất thị trường, hiện chưa có thông tin chính thức nhưng có thể nằm trong khoảng 1-4%/năm. Phần chênh lệch giữa lãi vay thực tế và lãi suất thị trường sẽ được quy đổi thành cổ phần Vietnam Airlines theo giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu hoặc một phương án khác.

Được biết, tại Đại hội cổ đông bất thường cuối năm 2020 của Vietnam Airlines đã thông qua phương án vay ưu đãi 4.000 tỷ đồng và chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để huy động thêm 8.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong nửa đầu năm 2021.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2021, Vietnam Airlines đã lỗ ròng gần 5.000 tỷ và đang chậm thanh toán khoảng trên 6.000 tỷ cho các chủ nợ, chưa kể số đã được giãn thời hạn trả.  

Báo cáo quý 1/2021 không nêu chi tiết các chủ nợ của Vietnam Airlines là ai. Tuy nhiên trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020, Vietcombank là ngân hàng cho Vietnam Airlines vay nhiều nhất với khoảng 2.700 tỷ đồng ngắn hạn và 4.800 tỷ đồng dài hạn.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Vietnam Airlines hiện đang đối mặt với rủi ro kiện tụng pháp lý với số nợ quá hạn quá cao và rủi ro trong việc không cân đối trả các khoản vay ngắn hạn đến hạn tại các ngân hàng.