13:13 13/01/2021

Vinamilk và GTNfoods đăng ký mua hơn 39 triệu cổ phiếu Mộc Châu Milk

Hà Anh

Bò sữa Mộc Châu (mã MCM – UPCoM) thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vinamilk và GTNfoods mua cổ phiếu của Mộc Châu Milk

MCM hiện sở hữu đàn bò sữa hơn 2.000 con tại trang trại và 24.500 con thông qua việc liên kết chặt chẽ với hơn 500 hộ nông dân chăn nuôi bò sữa.
MCM hiện sở hữu đàn bò sữa hơn 2.000 con tại trang trại và 24.500 con thông qua việc liên kết chặt chẽ với hơn 500 hộ nông dân chăn nuôi bò sữa.

Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (mã MCM – UPCoM) thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Vinamilk và GTNfoods mua cổ phiếu của Mộc Châu Milk.

Theo đó, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk – VNM) đăng ký mua 9.737.790 cổ phiếu. Nếu giao dịch thành công, Vinamilk sẽ nắm giữ 9.737.790 cổ phiếu, chiếm 8,85% vốn nhằm đầu tư chiến lược theo phương án phát hành riêng lẻ của tổ chức phát hành.

Còn Công ty Cổ phần GTNFoods (GTN) đăng ký mua 29,5 triệu cổ phiếu, chiếm 26,8% vốn điều lệ MCM. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/01 đến ngày 10/02/2021.

Trước đó, Mộc Châu Milk dự kiến phát hành 39,2 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược với giá 30.000 đồng/cổ phiếu và phát hành 3,34 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được sẽ gần 1,25 ngàn tỷ đồng dự kiến huy động sẽ được Mộc Châu Milk tài trợ cho các dự án đang phát triển.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu đạt 2.141,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 208,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,6% và 68,9% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm MCM đã vượt 33% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp dự kiến doanh thu thuần là 2.905 tỷ đồng, tăng 13,5% so với thực hiện năm 2019; lợi nhuận sau thuế là 157 tỷ đồng, giảm 5,9% so với cùng kỳ. Ngoài ra, tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến năm 2020 là 25%.

Tính tới 30/9/2020, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 13% lên 1.211,9 tỷ đồng và Mộc Châu Milk có ghi nhận bán hàng cho Công ty cổ phần Sữa Việt Nam – Nhà máy sữa Tiên Sơn trị giá tới 164,9 tỷ đồng, cùng kỳ không có khoản mục này.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/01, cổ phiếu MCM tăng 800 đồng lên 71.700 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt 126.950 cổ phiếu.