14:04 23/09/2021

Vĩnh Long: Duyệt nhà thầu xây dựng cho kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025

Thanh Xuân

Gói thầu có trị giá 385.923.816 đồng với nguồn vốn thực hiện từ Ngân sách nhà nước. Việc lựa chọn nhà thầu sẽ tiến hành theo hình thức chỉ định thầu rút gọn…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định số 2464/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Gói thầu có trị giá 385.923.816 đồng với nguồn vốn thực hiện từ Ngân sách nhà nước. Việc lựa chọn nhà thầu sẽ tiến hành theo hình thức chỉ định thầu rút gọn ngay trong tháng 9/2021. Loại hợp đồng: Trọn gói. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày (Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực).

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long giao Sở Xây dựng (Chủ đầu tư) tổ chức thực hiện triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã có Quyết định số 3052/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035.

Theo đó, mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn đến năm 2025 là hoàn thành công tác hỗ trợ về nhà ở cho 1.355 căn cho hộ gia đình người có công với cách mạng, trong đó xây mới 259 hộ; sửa chữa: 1.096 hộ; Hoàn thành công tác hỗ trợ nhà ở cho khoảng 2.300 căn cho hộ nghèo; Xóa bỏ hoàn toàn 24.070 căn nhà ở đơn sơ trên địa bàn tỉnh; giảm trên 1.000 căn nhà ở thiếu kiên cố trên tổng số 8.094 căn nhà ở thiếu kiên cố hiện hữu. Quỹ đất sử dụng là 594,27 ha. Nguồn vốn 34.454,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, vốn do doanh nghiệp và vốn của người dân tự xây dựng nhà ở.

Tiếp đó, mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2026 – 2035 là hoàn thành công tác hỗ trợ về nhà ở cho 1.599 căn cho hộ gia đình người có công với cách mạng, trong đó, xây mới 399 hộ, sửa chữa 1.200 hộ; Hoàn thành công tác hỗ trợ nhà ở cho 1.887 căn cho hộ nghèo; Tiếp tục giảm thêm khoảng 3.000 căn nhà ở thiếu kiên cố, không để phát sinh mới nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ. Quỹ đất sử dụng là 1.180,7 ha. Nguồn vốn 56.393,1 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, vốn do doanh nghiệp và vốn của người dân tự xây dựng nhà ở.