15:58 20/02/2023

Vinhomes chuyển nhượng cổ phần dự án Làng Vân cho Công ty mẹ Vingroup

Hà Anh -

Sau khi chuyển nhượng cổ phần cho công ty mẹ Vingroup, Vinhomes vẫn tiếp tục triển khai dự án Làng Vân theo các kế hoạch đã có...

Làng Vân nằm ở ngay dưới chân đèo Hải Vân, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km.
Làng Vân nằm ở ngay dưới chân đèo Hải Vân, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km.

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (mã VIC-HOSE) thông báo về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại pháp nhân CTCP Đầu tư và Phát triển Làng Vân.

Theo đó, Công ty cổ phần Vinhomes công bố chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại pháp nhân Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Làng Vân cho công ty mẹ là Tập đoàn Vingroup.

Sau khi chuyển nhượng cổ phần cho công ty mẹ Vingroup, Vinhomes vẫn tiếp tục triển khai dự án Làng Vân theo các kế hoạch đã có.

Theo BCTC quý 4/2022, tại ngày 31/12/2022, Vinhomes nắm 99,84% tỷ lệ lợi ích tại Công ty Làng Vân.

Khu phức hợp du lịch và nghỉ dưỡng Làng Vân được xây dựng trên diện tích quy hoạch hơn 10.000m 2 (bao gồm 6000 m2 đất và 4000m2 mặt nước) tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu do Công ty cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư của dự án Làng Vân l theo Quyết định chủ trương đầu tư của UBND thành phố phê duyệt là 3.000 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần hình thành cơ sở hạ tầng dịch vụ du lịch, đô thị cao cấp, đáp ứng nhu cầu ở và các nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, hỗ trợ thúc đẩy kinh tế khu vực và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Được biết, sau khi khởi công dự án vào tháng 3/2021, sau đó Chủ đầu tư có kiến nghị điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân theo hướng hình thành Khu đô thị có quy mô đất ở khoảng 100ha.

UBND thành phố đã ban hành văn bản thông báo kết luận về việc xử lý vướng mắc dự án Khu nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân; trong đó, chỉ đạo các Sở ngành triển khai xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành và nhà đầu tư thống nhất lại một số nội dung của dự án, liên quan đến quy hoạch TL 1/500, đất rừng, mặt nước, giao thông... đảm bảo phù hợp với Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam cho biết, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư của dự án này không thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, mà thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ và đơn vị tiếp nhận hồ sơ trình Thủ tưởng Chính phủ là Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp những vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch dự án, chuyển đổi mục đích đất rừng, đánh giá tác động môi trường cũng như công tác giải phóng mặt bằng.

Về giải phóng mặt bằng, theo báo cáo của UBND quận Liên Chiểu ngày 08/7/2021 trong giai đoạn 1 có tổng số 1389 hồ sơ, diện tích tương ứng 914,7ha (bao gồm 466,8ha mặt nước biển và 447,9ha diện tích đất liền). Đến nay, Hội đồng bồi thường đã giải phóng mặt bằng được 595,46ha, tương ứng 1.123 hồ sơ, cụ thể 466,8ha mặt nước biển (11 hồ sơ) và 128,66ha đất liền (1.112 hồ sơ). Hội đồng bồi thường đã bàn giao cho nhà đầu tư 02 đợt với tổng diện tích bàn giao: 593,2ha gồm 466,8ha mặt nước biển và 126,4 ha đất liền.

Trong giai đoạn 2, việc điều chỉnh quy hoạch làm phát sinh phần diện tích 153,2ha ngoài phần diện tích của giai đoạn 1. Đến nay, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã đo đạc được 296 thửa (diện tích tương ứng khoảng 62,7ha/153,2ha); UBND quận đã phát hành thông báo thu hồi đất cho 222 hồ sơ; Ban GPMB quận đã tiến hành kiểm đếm 150 hồ sơ. Dự án này được chia làm 6 giai đoạn và sẽ triển khai hoàn thành trong 5 năm kể từ ngày khởi công.