19:03 16/11/2022

Vốn FTF vào ròng hơn 1.100 tỷ đồng trong hai phiên giao dịch đầu tuần

Thu Minh

Trong ngày 15/11/2022, các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam ghi nhận mức vào ròng hơn 450 tỷ đồng, đây là ngày vào ròng thứ 2 liên tiếp của các quỹ ETF, tổng lũy kế vào ròng hơn 1.118 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong ngày 15/11/2022, các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam ghi nhận mức vào ròng hơn 450 tỷ đồng, đây là ngày vào ròng thứ 2 liên tiếp của các quỹ ETF, tổng lũy kế vào ròng hơn 1.118 tỷ đồng.

Các quỹ ETF nước ngoài vào ròng 342 tỷ đồng, riêng dòng vốn đến từ Đài Loan (Fubon FTSE Vietnam ETF) vào ròng 233 tỷ đồng, chiếm hơn 2/3 dòng vốn vào ròng ngày 15.11. Bên cạnh đó, dòng vốn đến từ Châu Âu (Xtrackers FTSE Vietnam Swap ETF) và dòng vốn đến từ Hàn Quốc (Kim Kindex Vietnam VN30 ETF) vào ròng hơn 91 tỷ đồng.

Riêng trong ngày 16/11/2022, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF rút ròng hơn 12 tỷ đồng.

Vốn FTF vào ròng hơn 1.100 tỷ đồng trong hai phiên giao dịch đầu tuần  - Ảnh 1

Các quỹ ETF trong nước vào ròng 108,2 tỷ đồng, tập trung chủ yếu từ quỹ VFMVN Diamond ETF vào ròng 118 tỷ đồng. Ngược lại, quỹ SSIAM VNFIN LEAD ETF rút 10,3 tỷ đồng.

Top 10 cổ phiếu được mua ròng gồm VIC 38,53 tỷ đồng, MSN 35,31 tỷ đồng, VHM 31,04 tỷ đồng, HPG 28,22 tỷ đồng, VNM 25,56 tỷ đồng, NVL 24,04 tỷ đồng, MWG 20,26 tỷ đồng, PNJ 18,95 tỷ đồng, FPT 18,36 tỷ đồng, VRE 15,54 tỷ đồng.