15:05 01/06/2010

Vốn xây nhà cho người thu nhập thấp tiếp tục gặp khó

Hạnh Liên

Trên địa bàn cả nước có hơn 200 dự án nhà ở thu nhập thấp và nhà ở công nhân khu công nghiệp có nhu cầu vay vốn

Tính đến nay mới có 33 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp (tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng) và 24 dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp (tổng vốn đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng) được khởi công.
Tính đến nay mới có 33 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp (tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng) và 24 dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp (tổng vốn đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng) được khởi công.
Báo cáo Chính phủ về tiến độ triển khai các dự án nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà cho công nhân và hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, Bộ Xây dựng cho biết hiện các dự án đang gặp khó về vốn đầu tư.

Theo báo cáo, trên địa bàn cả nước có hơn 200 dự án nhà ở thu nhập thấp và nhà ở công nhân khu công nghiệp có nhu cầu vay vốn. Bộ Xây dựng đang phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam thí điểm cho vay ưu đãi đối với các dự án trọng điểm tại một số địa phương có nhu cầu cấp thiết.

Tuy nhiên, đến nay mới chỉ thoả thuận giải quyết cho vay vốn ưu đãi đối với 43 dự án, gồm 32 dự án nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị và 11 dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp.

Cũng theo Bộ Xây dựng, tính đến nay mới có 33 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp (tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng) và 24 dự án nhà ở công nhân khu công nghiệp (tổng vốn đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng) được khởi công.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, việc triển khai thực hiện chính sách nhà ở cho công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại khu vực đô thị gặp khó khăn lớn nhất về vốn đầu tư vì Nhà nước không thể có nhiều vốn để đầu tư xây dựng nhà ở cho hai đối tượng này.

Trong khi đó, các nguồn vốn huy động khác như: vốn vay của các tổ chức tín dụng trong nước, vốn đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài (FDI), vốn vay của các tổ chức tín dụng quốc tế (ODA)... vẫn đang trong quá trình tiếp tục được tìm kiếm, bổ sung để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Về chương trình đầu tư nhà ở sinh viên, Bộ Xây dựng cho biết năm 2010, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để xây dựng nhà ở sinh viên chỉ được bố trí 2.000 tỉ đồng, so với nhu cầu còn thiếu khoảng 2.500 tỉ đồng.