15:42 22/09/2022

Xuất khẩu bất ngờ “giảm tốc”, cán cân thương mại thâm hụt 845 triệu USD

Huyền Vy

Trong 15 ngày đầu tháng 9/2022 so với nửa cuối tháng 8/2022, xuất khẩu đạt 12,75 tỷ USD, giảm 35,3%; nhập khẩu đạt 13,59 tỷ USD, giảm 13,6%. Với kết quả này, cán cân thương mại thâm hụt 845 triệu USD…

Trong kỳ 1 tháng 9/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 845 triệu USD.
Trong kỳ 1 tháng 9/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 845 triệu USD.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 9/2022 (từ ngày 01/9 đến ngày 15/9/2022) đạt 26,34 tỷ USD, giảm 25,7% (tương ứng giảm 9,09 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2022. 

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 9/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/9/2022 đạt 526,04 tỷ USD, tăng 15,7% (tương ứng tăng 71,46 tỷ USD về số tuyệt đối) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 364,89 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng tới 49,93 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 161,15 tỷ USD, tăng 15,4% (tương ứng tăng 21,53 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong kỳ 1 tháng 9/2022, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 845 triệu USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 4,64 tỷ USD.

Cụ thể, về xuất khẩu, trong kỳ 1 tháng 9/2022 đạt 12,75 tỷ USD, giảm 35,3% (tương ứng giảm 6,95 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 8/2022.

Một số nhóm hàng có trị giá xuất khẩu giảm, gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 1,17 tỷ USD (tương ứng giảm 38,2%); điện thoại các loại và linh kiện giảm 1,07 tỷ USD (tương ứng giảm 31,5%); hàng dệt may giảm 980 triệu USD (tương ứng giảm 44,8%); máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 751 triệu USD (tương ứng giảm 29,7%)...

Như vậy, tính đến hết 15/9/2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 265,34 tỷ USD, tăng 17,8% (tương ứng tăng 40,14 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 7,3 tỷ USD (tương ứng tăng 29,7%); hàng dệt may tăng 5,35 tỷ USD (tương ứng tăng 24,1%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 4,84 tỷ USD (tương ứng tăng 14,3%); điện thoại các loại và linh kiện tăng 4,7 tỷ USD (tương ứng tăng 12,5%)....

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2022 đến 15/9/2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế
từ 01/01/2022 đến 15/9/2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 9/2022 đạt 9,59 tỷ USD, giảm 35,4% (tương ứng giảm 5,27 USD) so với kỳ 2 tháng 8/2022.

Tính đến hết ngày 15/9/2022, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 195,04 tỷ USD, tăng 18% (tương ứng tăng 29,78 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Từ chiều ngược lại, trong kỳ 1 tháng 9/2022, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam đạt 13,59 tỷ USD, giảm 13,6% (tương ứng giảm 2,14 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 1 tháng 9/2022 giảm so với kỳ 2 tháng 8/2022 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 372 triệu USD (tương ứng giảm 17,2%); máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 355 triệu USD (tương ứng giảm 9,8%); kim loại thường khác giảm 162 triệu USD (tương ứng giảm 36,7%); vải các loại giảm 107 triệu USD (tương ứng giảm 17%)...

Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 260,7 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 31,32 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 10,38 tỷ USD (tương ứng tăng 20,7%); xăng dầu các loại tăng 3,67 tỷ USD (tương ứng tăng 132,6%); than các loại tăng 2,76 tỷ USD (tương ứng tăng 95,2%)...

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2022 đến 15/9/2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan
Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế
từ 01/01/2022 đến 15/9/2022 và cùng kỳ năm 2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 9/2022 đạt 8,96 tỷ USD, giảm 15,1% (tương ứng giảm 1,59 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 8/2022.

Tính đến hết ngày 15/9/2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp FDI đạt 169,85 tỷ USD, tăng 13,5% (tương ứng tăng 20,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 65,1% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.