22:10 22/03/2010

Yêu cầu doanh nghiệp chưa tăng giá bán xăng dầu

Y Nhung

Liên bộ Tài chính, Công Thương vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ nguyên giá bán lẻ

Khi giá mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới giảm, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phải kịp thời điều chỉnh giảm giá theo quy định.
Khi giá mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới giảm, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phải kịp thời điều chỉnh giảm giá theo quy định.
Liên bộ Tài chính - Công Thương vừa có văn bản số 3500/BTC-QLG yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ nguyên giá bán lẻ mặt hàng xăng dầu như hiện nay.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới; áp dụng các biện pháp tiết giảm chi phí lưu thông, bảo đảm đủ ượng hàng hoá đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Trong trường hợp giá mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới tiếp tục biến động tăng và việc kéo dài thời gian giữa hai lần điều chỉnh tăng giá xăng dầu từ nay đến hết tháng 6/2010 làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cần có báo cáo đề xuất phương án xử lý (kể cả việc thực hiện các biện pháp bình ổn giá) gửi liên bộ Tài chính - Công Thương để xem xét, có ý kiến trước khi thực hiện.

Tuy nhiên, khi giá mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới giảm, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối phải kịp thời điều chỉnh giảm giá theo quy định.