10:28 24/09/2010

Yêu cầu rà soát các dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng

Diệu Hương

Các dự án sân golf, khu nghỉ dưỡng cao cấp, casino... sẽ được rà soát về cấp phép và thực hiện đầu tư

Dự án sân golf và dự án du lịch, nghỉ dưỡng có sân golf cũng nằm trong diện rà soát đợt này.
Dự án sân golf và dự án du lịch, nghỉ dưỡng có sân golf cũng nằm trong diện rà soát đợt này.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tự rà soát, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý nhà nước và thực hiện đầu tư đối với các dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại địa phương .

Cụ thể, phạm vi thanh tra, kiểm tra là các dự án bất động sản du lịch và nghỉ dưỡng được cơ quan có thẩm quyền cấp phép qua từng thời kỳ, bao gồm các dự án đầu tư khu du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí (kể cả casino); dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng (gồm biệt thự, căn hộ cao cấp, khách sạn); dự án kết hợp du lịch và nghỉ dưỡng; dự án sân golf và dự án du lịch, nghỉ dưỡng có sân golf.

Các nội dung đề nghị thanh tra, kiểm tra, báo cáo bao gồm chủ trương thu hút đầu tư dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng; công tác quy hoạch; những chính sách ưu đãi đặc thù; việc lập và công bố danh mục dự án thu hút đầu tư; việc cấp giấy chứng nhận đầu tư; chế độ báo cáo, thanh tra, kiểm tra, xử lý sai phạm; quản lý doanh nghiệp; giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động đầu tư.

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng yêu cầu các địa phương báo cáo phương thức lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án; tình hình thực hiện các dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng; và đánh giá hiệu quả sử dụng đất, giải quyết việc làm, đóng góp ngân sách và tác động môi trường của các dự án này...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao sở kế hoạch và đầu tư (lấy lực lượng thanh tra sở kế hoạch và đầu tư làm nòng cốt) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện và báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ trước ngày 30/11/2010, đồng thời gửi qua hộp thư thanhtra@mpi.gov.vn.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, đánh giá và lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra tại địa phương.