15:00 13/07/2007

Yêu cầu tăng cường an toàn vận chuyển tiền

Hoàng Đạt

Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng phải tăng cường bảo đảm an toàn khi vận chuyển tiền

Tại trụ sở Phòng giao dịch An Dương Vương - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sài Gòn - nơi xảy ra vụ cướp tiền ngày 3/7/2007 - Ảnh: VnExpress.
Tại trụ sở Phòng giao dịch An Dương Vương - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sài Gòn - nơi xảy ra vụ cướp tiền ngày 3/7/2007 - Ảnh: VnExpress.
Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng phải tăng cường bảo đảm an toàn khi vận chuyển tiền.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng khi bảo quản, vận chuyển tiền phải tuân thủ các quy định về chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá; đặc biệt là các quy định về canh gác, bảo vệ kho tiền, quầy giao dịch và quy định về vận chuyển tiền.

Các tổ chức tín dụng phải tăng cường đầu tư trang bị xe chuyên dùng hoặc phương tiện vận chuyển chuyên dùng để chở tiền phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất việc chở tiền bằng các phương tiện vận chuyển thông thường; đồng thời rà soát các quy định việc vận chuyển tiền của mình, bổ sung và chỉnh sửa theo tinh thần tối đa an toàn về người và tài sản trên đường vận chuyển.

Các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng cần chủ động làm việc với cơ quan công an trên địa bàn để xây dựng phương án phối hợp bảo vệ kho tiền, bảo vệ tiền trên đường vận chuyển và có phương án phòng, chống tội phạm liên quan tới lĩnh vực này.

Chỉ đạo trên nhấn mạnh đến ý thức và tinh thần cảnh giác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các bộ phận trực tiếp thực hiện việc bảo quản, vận chuyển tiền, giao dịch thu chi tiền mặt và bộ phận bảo vệ cơ quan.

Trường hợp xe vận chuyển tiền không thể đỗ bên trong trụ sở, nhất là tại các phòng giao dịch, khi bốc xếp tiền lê xe để vận chuyển hoặc chuyển tiền từ xe vào quỹ của Ngân hàng, phải bố trí nhân lực để thực hiện việc bốc xếp nhanh, gọn và tăng cường công tác bảo vệ, canh phòng để đảm bảo an toàn khi bốc xếp hàng.

Cùng với chỉ đạo này, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng sẽ thường xuyên kiểm tra, tự kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, nhất là các quy định liên quan đến an toàn kho quỹ tại đơn vị mình.

Đối với các trường hợp vi phạm, Ngân hàng Nhà nước cũng như các tổ chức tín dụng sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết.