08:43 22/09/2017

10 quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới

Diệp Vũ

Danh sách 10 quỹ đầu tư quốc gia (sovereign wealth fund) lớn nhất thế giới do trang CNBC giới thiệu