14:33 12/06/2021

100 công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới, Apple liên tục dẫn đầu

Đức Anh

Hãng công nghệ Apple dẫn đầu danh sách này trong 8/12 năm qua. Dưới đây là xếp hạng các công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới chia theo quốc gia và vùng lãnh thổ...

Nguồn: Visual Capitalist/Báo cáo The Global Top 100 của PwC
Nguồn: Visual Capitalist/Báo cáo The Global Top 100 của PwC