14:33 30/10/2019

20 công ty góp 1/3 tổng lượng khí nhà kính toàn cầu

Minh Nhật

Dẫn đầu là công ty Saudi Aramco của Saudi Arabia với tổng lượng phát thải khí nhà kính từ năm 1965 đến 2017 gấp 6 lần so với lượng khí thải hàng năm của Trung Quốc hiện đại

Theo dữ liệu từ Viện Trách nhiệm Môi trường (Climate Accountability Institute), kể từ năm 1965 đến năm 2017, tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu (MtCO₂e) là 1,35 triệu tấn, trong đó có tới 1/3 đến từ 20 doanh nghiệp.

Dẫn đầu là công ty Saudi Aramco của Saudi Arabia với tổng lượng phát thải khí nhà kính từ năm 1965 đến 2017 gấp 6 lần so với lượng khí thải hàng năm của Trung Quốc hiện đại.

COTW-CarbonCompanies

Nguồn: Visual Capitalist/Viện Trách nhiệm Môi trường.