09:54 22/01/2008

2007, châu Á chịu ảnh hưởng mạnh nhất từ thiên tai

N.Hạnh

Trong năm 2007, châu Á là nơi hứng chịu thiên tai nặng nề nhất thế giới, với hơn 16.500 người chết và thiệt hại 62,5 tỷ USD

Theo báo cáo của một nhóm nghiên cứu trực thuộc Liên hiệp quốc đưa ra ngày 20/1, trong năm 2007, châu Á là nơi hứng chịu thiên tai nặng nề nhất thế giới, với hơn 16.500 người chết và thiệt hại 62,5 tỷ USD (năm 2006 là 34 tỷ USD).

Năm 2007 cũng là năm gia tăng đáng kể lũ lụt mà nguyên nhân là do tình trạng Trái Đất nóng lên. Đã có 206 trận lũ lụt trên toàn thế giới trong tổng số 399 thảm họa thiên nhiên. Con số này trung bình từ năm 2000 đến 2006 chỉ có 172. Trong số 10 vụ thiên tai tồi tệ nhất thế giới thì có đến 8 vụ xảy ra tại châu Á. Chỉ riêng bão Sidr tại Bangladesh cũng đã làm 4.234 người chết.

Mặc dù trong năm 2007 không có thiên tai lớn như kiểu sóng thần năm 2004, song thiệt hại về kinh tế cao hơn 2006, trong đó lũ lụt là nguyên nhân chính.