10:56 07/09/2022

28/10, Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại về thủ tục đất đai

Thanh Xuân

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội sẽ chủ trì hội nghị theo hình thức đối thoại trực tiếp kết hợp trực tuyến, dự kiến diễn ra vào ngày 28/10 với điểm cầu chính tại trụ sở UBND TP. Hà Nội; trực tuyến đến các điểm cầu UBND các quận, huyện, thị xã…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND tổ chức hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2022.

Hội nghị nhằm thông tin và tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố. Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cá nhân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, kịp thời tháo gỡ, giải quyết và kiến nghị cấp trên giải quyết đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Đồng thời, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, công chức kiểm soát thủ tục hành chính, tham mưu giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Thành phố.

Nội dung đối thoại về trao đổi thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 của thành phố; thông tin, phổ biến các cơ chế, chính sách, các quy định mới của Trung ương, của thành phố liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Ngoài ra, cũng giải đáp những vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn Thành phố. Tiếp thu những sáng kiến, giải pháp, kiến nghị, đề xuất nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực này.

Hội nghị không đối thoại những nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai. Phương pháp đối thoại theo từng vấn đề, chủ đề và câu hỏi của tổ chức, cá nhân; gắn việc tuyên truyền phổ biến pháp luật với giải thích và trả lời cho tổ chức, cá nhân. Trong quá trình đối thoại, nếu có câu hỏi ngoài nội dung thì người chủ trì đối thoại tiếp nhận và trả lời riêng bằng văn bản, và yêu cầu người đặt câu hỏi đi vào trọng tâm, chủ đề, nội dung cuộc đối thoại.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ chủ trì điều hành hội nghị theo hình thức đối thoại trực tiếp kết hợp trực tuyến, dự kiến diễn ra vào ngày 28/10 tới với điểm cầu chính tại trụ sở UBND TP. Hà Nội; trực tuyến đến các điểm cầu UBND các quận, huyện, thị xã. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký tham gia đối thoại từ ngày 25/8/2022 đến hết ngày 21/10/2022 qua Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan tiếp nhận, tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, chuyển các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu trả lời, giải quyết theo thẩm quyền để phục vụ hội nghị…