16:28 19/08/2022

Đã chi hơn 800 tỷ trong gói 1.155 tỷ hỗ trợ lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Nhật Dương -

Tính đến chiều 19/8, cơ quan bảo hiểm xã hội đã chi hỗ trợ cho hơn 298.000 người lao động với số tiền gần 845 tỷ đồng trong gói 1.155 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đạt 72% sau 8 ngày triển khai Nghị quyết số 24...

Người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội. Ảnh minh họa - N.Dương.
Người lao động làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội. Ảnh minh họa - N.Dương.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chiều 19/8 đã có thông tin về kết quả triển khai Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.

Theo đó, tính đến 13h30 ngày 19/8/2022, theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội 63 tỉnh, thành phố, cơ quan bảo hiểm xã hội các cấp đã chi hỗ trợ cho hơn 298.000 người lao động với số tiền gần 845 tỷ đồng.

Chỉ sau 8 ngày triển khai Nghị quyết số 24, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ đạt gần 72% tổng số hồ sơ người lao động đề nghị nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 03 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.

Để thực hiện kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 24, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục bám sát tình hình thực tiễn triển khai gói hỗ trợ theo đúng kế hoạch. Đồng thời, chú trọng thông tin, tuyên truyền để người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng gói hỗ trợ đúng thời hạn được tiếp cận và thụ hưởng chính sách kịp thời, đúng đủ và minh bạch.

Theo Nghị quyết số 24, sẽ sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người lao động đã nộp hồ sơ đúng thời hạn thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03. Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động hoàn thành chậm nhất vào ngày 10/9/2022.

Số liệu thống kê của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho thấy, tính đến hết ngày 31/12/2021 cả nước còn trên 414.999 lao động đã nộp hồ sơ đề nghị nhận gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 03/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, và Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đúng hạn, nhưng chưa được chi trả, với số tiền khoảng 1.155 tỷ đồng.

Đây là các trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ vào những ngày cuối cùng của thời hạn theo quy định (chậm nhất là ngày 20/12/2021), có diễn biến quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp phức tạp, thông tin về quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp, nhân thân của người lao động còn chưa chính xác; dẫn đến việc hoàn thiện hồ sơ hoàn thành sau ngày 31/12/2021 nên những trường hợp này chưa được giải quyết.