16:23 03/06/2011

4 lĩnh vực hưởng lãi suất ưu đãi khi vay lại vốn ODA của Chính phủ

Kể từ ngày 20/7 tới, một số ngành, lĩnh vực sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ

Xây dựng đường bộ cao tốc là một trong những lĩnh vực được hưởng lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn ODA của Chính phủ.
Xây dựng đường bộ cao tốc là một trong những lĩnh vực được hưởng lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn ODA của Chính phủ.
Kể từ ngày 20/7 tới, một số ngành, lĩnh vực sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ.

Danh mục các ngành, lĩnh vực này vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành kèm theo Quyết định 29/2011/QĐ-TTg ngày 1/6/2011.

Cụ thể, có 4 ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi gồm: kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật - xã hội; công nghiệp; tài chính, tín dụng; các dự án khác thuộc diện vay lại tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

Trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật - xã hội sẽ ưu đãi đối với 7 loại dự án gồm: một số dự án xây dựng công trình cấp nước sạch phục vụ công nghiệp và sinh hoạt đô thị; dự án thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị và chất thải rắn công nghiệp, xử lý nước thải công nghiệp; xây dựng, đầu tư trang thiết bị các cơ sở y tế có khả năng hoàn vốn; dự án đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục đào tạo, dạy nghề có khả năng hoàn vốn; xây dựng đường sắt; xây dựng đường bộ cao tốc; xây dựng cảng nước sâu.

Trong ngành công nghiệp có 3 loại dự án được ưu đãi gồm: xây dựng nhà máy phát điện sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo có tác dụng bảo vệ môi trường; xây dựng, lắp đặt lưới điện phân phối và truyền tải điện khu vực nông thôn; xây dựng, lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, mạng viễn thông khu vực nông thôn.

Trong lĩnh vực tài chính, tín dụng sẽ ưu đãi các chương trình/hợp phần tín dụng thông qua các ngân hàng chính sách hoặc các tổ chức tài chính tín dụng khác để cho vay lại cho các đối tượng thuộc diện chính sách của Chính phủ hoặc theo thiết kế đặc thù của các chương trình/hợp phần tín dụng được Chính phủ phê duyệt.

Được biết, theo Nghị định 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 thì các ngành, lĩnh vực kể trên sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi theo mức bằng 30% mức lãi suất cho vay lại bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam tương ứng, nhưng không thấp hơn lãi suất vay nước ngoài.

Thủ tướng yêu cầu, các chương trình, dự án vay lại cốn ODA mà điều kiện cho vay lại đã được cấp có thẩm quyền xác định trước ngày 20/7/2011 thì tiếp tục áp dụng các điều kiện đã được phê duyệt.

Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục.

Tuấn Khang (Chinhphu.vn)