15:15 25/06/2015

7 yêu cầu phải đáp ứng khi thực hiện dự án Long Thành

Anh Minh

Bộ trưởng Thăng cho biết sẽ "thực hiện nghiêm túc việc triển khai chuẩn bị đầu tư và đầu tư dự án”

Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời báo giới.<br>
Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời báo giới.<br>
Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư sân bay Long Thành, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã dành cho báo giới một cuộc trao đổi, trong đó nhấn mạnh đến việc sẽ tiến hành đấu thầu để lựa chọn nhà tư vấn lập báo cáo khả thi dự án.

Ông Thăng nói: “Tôi hết sức cảm ơn các đại biểu Quốc hội và đông đảo cử tri đã quan tâm và ủng hộ Bộ Giao thông Vận tải trong quá trình chuẩn bị cho dự án này. Chúng tôi đã tiếp thu, hoàn chỉnh để hoàn thành báo cáo tiền khả thi để trình và được Quốc hội phê duyệt ngày hôm nay”.

Sẽ thúc nhanh dự án

Bộ trưởng Thăng cho biết, nghị quyết của Quốc hội đã giao Chính phủ chỉ đạo triển khai dự án, theo đó công việc ưu tiên tới đây sẽ là tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà tư vấn độc lập để lập báo cáo khả thi của dự án.

Việc lập báo cáo khả thi sẽ được Chính phủ chủ động lựa chọn thông qua đấu thầu, không dựa vào nguồn vốn ODA để đảm bảo tính độc lập, khách quan; đồng thời đảm bảo chi phí lập dự án hợp lý.

Theo nghị quyết, Chính phủ sẽ chỉ đạo các công việc tiếp theo để thúc đẩy dự án này. Bộ trưởng Thăng cho biết theo quy định của pháp luật là “phải đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư lập báo cáo khả thi để trình Chính phủ, Chính phủ trình Quốc hội thông qua, rồi sau đó mới đến các bước khác”.

Về quản lý nguồn vốn và quá trình đầu tư, Bộ trưởng cho hay sẽ “thực hiện nghiêm túc việc triển khai chuẩn bị đầu tư và đầu tư dự án này”.

“Quá trình lập và phê duyệt báo cáo khả thi này sẽ mất 2-3 năm, chúng tôi sẽ làm nghiêm túc để đẩy nhanh tiến độ dự án, góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất”, ông Thăng nói.

Liên quan đến việc chuẩn bị mặt bằng cho dự án, ông cho hay Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh Đồng Nai đã chuẩn bị báo cáo hết sức chi tiết về vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo đời sống và công việc cho người dân trong vùng dự án. Hiện nay, công việc này đã nhận được sự đồng thuận “gần như tuyệt đối”.

Trả lời câu hỏi của VnEconomy về sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với dự án này, Bộ trưởng cho hay hiện nay đã có nhiều quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến dự án này. Tuy nhiên, phải có báo cáo khả thi được các cấp thẩm quyền phê duyệt thì nhà đầu tư mới để tính toán ra được hiệu quả ra sao trước khi có các quyết định cụ thể.

7 yêu cầu cụ thể

Theo nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ được yêu cầu chỉ đạo thực hiện dự án đáp ứng 7 yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản.

Thứ nhất là phê duyệt các quy hoạch và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến công tác xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cảng hàng không.

Thứ hai là xây dựng phương án cụ thể và chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất một lần cho toàn bộ dự án, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải quyết việc làm cho người dân có đất thu hồi; quản lý và sử dụng hiệu quả diện tích đất chưa sử dụng theo quy hoạch được duyệt của dự án; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội; tổ chức phát triển sản xuất, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án.

Thứ ba là đầu tư xây dựng hạ tầng và các hạng mục phụ trợ phục vụ thực hiện dự án; phát triển đồng bộ hệ thống giao thông kết nối với cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thứ tư là bảo đảm an toàn, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hiệu quả đầu tư; chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình đầu tư; có đánh giá tác động môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường; huy động và cân đối các nguồn vốn đầu tư theo quy định của pháp luật; không gây tác động xấu đến nợ công.

Thứ năm là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thứ sáu là trong quá trình triển khai xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành theo phân kỳ đầu tư được phê duyệt, cần tiếp tục đầu tư, khai thác có hiệu quả cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thứ bảy là thường xuyên tuyên truyền, thông tin để người dân hiểu về chủ trương đầu tư và tiến độ triển khai dự án. 

Đây cũng là vấn đề mà theo ghi nhận của VnEconomy, rất nhiều chuyên gia đã từng kiến nghị Chính phủ cần quan tâm đặc biệt trong thời gian qua.