18:38 06/07/2021

700 tỷ đồng đầu tư trục Đông – Tây, kết nối Thái Nguyên - Bắc Giang

Ánh Tuyết

Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 Thái Nguyên, hình thành trục Đông-Tây cấp cao liên kết Thái Nguyên với Bắc Giang...

Dự án được triển khai sẽ góp phần hoàn thiện, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông khu vực phía Nam tỉnh.
Dự án được triển khai sẽ góp phần hoàn thiện, hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông khu vực phía Nam tỉnh.

Theo chủ trương phê duyệt, tuyến đường có điểm đầu tại vị trí ranh giới hai tỉnh, giáp giữa xóm Tân Lập, xã Tân Đức, huyện Phú Bình của tỉnh Thái Nguyên và xóm Khánh Châu, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên của tỉnh Bắc Giang, điểm cuối kết nối với Quốc lộ 37 tại Km100+785.

 
Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, dự án đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội được UBND tỉnh phê duyệt tháng 7/2017. Mặc dù chiều dài tuyến đường chỉ chưa đầy 7km, nhưng hướng mở phát triển kinh tế của dự án là rất lớn, khi tạo quỹ đất đầu tư, thu hút các dự án công nghiệp, thương mại, đô thị, du lịch và dịch vụ vào huyện Phú Bình.

Quy mô chiều rộng nền đường 22,5m, riêng đoạn từ Km6+350 đến Km6+650 nền đường rộng 41m. Đây là dự án nhóm B có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng từ vốn ngân sách Trung ương do tỉnh quản lý và vốn ngân sách địa phương.

Thời gian thực hiện dự án từ quý 2/2021 đến quý 2/2025 với tiến độ phân kỳ.

Cụ thể, quý 2/2021 đến quý 4/2021 là giai đoạn chuẩn bị đầu tư, khảo sát, lập thẩm định, phê duyệt dự án. Quý 1/2022 đến quý 2/2025 là giai đoạn lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tổ chức đấu thầu, thi công, nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Không chỉ kích hoạt đầu tư, phát triển huyện Phú Bình, tuyến đường này hình thành sẽ tạo kết nối hiệu quả hơn giữa các địa phương phía Nam của tỉnh là thị xã Phổ Yên và thành phố Sông Công với vùng Thủ đô Hà Nội. Đây chính là điều kiện quan trọng góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX về phát triển kinh tế phía Nam của tỉnh.

Bên cạnh đó, dự án được phê duyệt sẽ hiện thực mục tiêu từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo Quy hoạch chi tiết đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và Quy hoạch giao thông, vận tải của tỉnh giai đoạn tới.

Dự án đường Vành đai 5 có tổng chiều dài hơn 385 km, được triển khai thi công đi qua địa phận hành chính của 36 quận huyện trực thuộc 8 tỉnh thành phố: gồm: Hà Nội, Hòa Bình; Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

 
Dự án đường Vành đai 5 Thái Nguyên nằm trong quy hoạch đường Vành đai 5- vùng Thủ đô Hà Nội, là một công trình giao thông trọng điểm của địa phương và có tác động đến mọi mặt đời sống xã hội, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Dự án này sẽ hình thành nên trục Đông-Tây cấp cao liên kết Thái Nguyên với Bắc Giang. Mặc dù giáp ranh, có điều kiện kinh tế tương đồng, nhiều tiềm năng, thế mạnh, nhưng những năm qua, hai tỉnh chưa có liên kết mang tầm chiến lược để phục vụ phát triển do hệ thống giao thông chưa đồng bộ, quy mô nhỏ.