09:10 29/08/2011

8 tháng, bội chi ngân sách trên 39 nghìn tỷ đồng

Diệu Hương

Con số bội chi đến tháng này đã cao hơn gần 5,7 nghìn tỷ đồng so với công bố cách đây 1 tháng

Thu, chi ngân sách 8 tháng đều vượt 60%.
Thu, chi ngân sách 8 tháng đều vượt 60%.
Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, bội chi ngân sách trong 8 tháng năm 2011 đang ở mức khoảng 39,3 nghìn tỷ đồng.

Mức này cao hơn gần 5,7 nghìn tỷ đồng so với các con số tương ứng tại báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cách đây 1 tháng.

Cụ thể, Tổng cục Thống kê cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến 15/8/2011 ước tính đạt 411,4 nghìn tỷ đồng, tăng thêm khoảng 24,4 nghìn tỷ đồng so với con số công bố tháng trước là gần 387 nghìn tỷ đồng. So với dự toán, thu ngân sách 8 tháng bằng 69,1%.

Trong tổng thu đến thời điểm này, thu nội địa 251,1 nghìn tỷ đồng, bằng 65,7%; thu từ dầu thô 62 nghìn tỷ đồng, bằng 89,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu 94,8 nghìn tỷ đồng, bằng 68,3%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước bằng 61,1% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) bằng 60,4%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước bằng 65,1%; thuế thu nhập cá nhân bằng 80,3%; thu phí xăng dầu bằng 59,3%; thu phí, lệ phí bằng 53,7%.

Về phía chi ngân sách Nhà nước, tổng chi từ đầu năm đến 15/8/2011 ước tính đạt 450,7 nghìn tỷ đồng, thay đổi không nhiều so với mức 420,33 nghìn tỷ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố tháng trước. So với dự toán, chi ngân sách đến tháng này ước bằng 62,1% dự toán năm.

Trong số chi kể trên, chi đầu tư phát triển 95,9 nghìn tỷ đồng, bằng 63,1% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 90,9 nghìn tỷ đồng, bằng 62,6%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 295,7 nghìn tỷ đồng, bằng 63%; chi trả nợ và viện trợ 59,1 nghìn tỷ đồng, bằng 68,7%.