13:35 04/10/2022

9 tháng đầu năm, kinh tế thành phố Đà Nẵng tăng trưởng 16,76%

Ngô Anh Văn

Với sự quyết tâm nỗ lực của các đơn vị, địa phương trên địa bàn, 9 tháng năm 2022, kinh tế thành phố Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng khá cao, tạo đà để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm 2022 và năm 2023...

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn Đà Nẵng
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn Đà Nẵng

Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2022 của thành phố đạt mức tăng trưởng cao. Tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn trong quý 3 năm 2022 ước tăng 39,15%; trong đó, khu vực dịch vụ đạt mức tăng cao nhất với 48,35%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 20,84%, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 7,13% so với quý 3/2021.

Tính chung 9 tháng năm 2022, GRDP của thành phố ước tăng 16,76% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khu vực dịch vụ tăng 21,69%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,83%, riêng lĩnh vực công nghiệp ước tăng 9,09%, quỹ đạo phục hồi kinh tế của Đà Nẵng đang chuyển biến khá tích cực.

Với mức tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực dịch vụ trong 9 tháng qua, một số ngành dịch vụ tăng trưởng ấn tượng, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế thành phố như: Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ tăng cao nhất với 140,72%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 67,11%; hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 34,51%; vận tải kho bãi tăng 22,79%; ngành bán buôn, bán lẻ tăng 15,47%. Ở khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp có xu hướng phục hồi nhanh hơn đạt mức tăng trưởng 9 tháng năm 2022 tăng 9,09% so với cùng kỳ năm trước, riêng lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng của cả ngành đạt tốc độ tăng ước 8,58%.

Quy mô nền kinh tế của Đà Nẵng tính theo giá hiện hành 9 tháng qua ước đạt 92.238 tỷ đồng, mở rộng 14.808 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, quy mô giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ tăng 11.956 tỷ đồng; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 2.183 tỷ đồng; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 67 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Báo cáo từ Cục Thống kê Đà Nẵng cũng cho thấy, trong quy mô nền kinh tế 9 tháng năm 2022, riêng khu vực dịch vụ chiếm 68,88% và thuế sản phẩm chiếm 9,13%. Nhờ sự phục hồi nhanh của khu vực dịch vụ nên cơ cấu nền kinh tế của thành phố tiếp tục có sự dịch chuyển với xu hướng mở rộng ở khu vực này.

Theo ông Nguyễn Văn Phụng, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, nhờ kinh tế tăng trưởng cao, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố tính đến ngày 20/9 đạt 18.065 tỷ đồng, tăng 24,43% so với cùng kỳ năm 2021; tổng chi ngân sách Nhà nước đạt 16.719 tỷ đồng, bằng 85,56% so với cùng kỳ năm 2021. Ngành Tài chính tiếp tục triển khai các giải pháp như thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, quản lý nợ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính để sớm về đích và vượt thu ngân sách so với kế hoạch đề ra.

Ông Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê Đà Nẵng, cho rằng trước bối cảnh suy thoái kinh tế thế giới ngày càng hiện hữu, những tác động lâu dài của Covid-19, kinh tế cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng dự báo vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, đặc biệt đối với các ngành, các lĩnh vực kinh tế có độ mở lớn như xuất nhập khẩu hàng hóa, thu hút khách du lịch quốc tế...

“Để tháo gỡ những khó khăn, thành phố cần tiếp tục có những giải pháp tập trung duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến xuất khẩu; thực hiện thêm các chính sách thu hút du khách song sang với việc tiếp tục triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đã ban hành trước đây có liên quan đến phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số”, ông Vũ chia sẻ thêm.

Phát huy kết quả tăng trưởng kinh tế cao của quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022, Đà Nẵng đang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu đạt cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2022. Về lĩnh vực đầu tư, thành phố đã và đang tập trung đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, đền bù, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành các công trình trọng điểm, sớm đưa vào sử dụng nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.