14:25 22/09/2022

9 tháng, tổng dư nợ tín dụng chính sách tăng 10,7% so với năm 2021

Vũ Phong

Vốn tín dụng chính sách xã hội đã hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 660 nghìn lao động, giúp trên 4,9 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 17 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Ngân hàng Chính sách xã hội vừa tổ chức họp công bố báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2022. 

Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc ngân hàng cho biết, tính đến 30/9/2022, tổng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt 289.585 tỷ đồng, tăng 33.181 tỷ đồng (+13,0%) so với năm 2021. Nguồn vốn ủy thác từ địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách xã hội đạt 28.939 tỷ đồng, tăng 4.237 tỷ đồng so với năm 2021.

Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 274.580 tỷ đồng, tăng 26.611 tỷ đồng (+10,7%) so với năm 2021 với trên 6.432 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang được vay vốn.

Đặc biệt, tín dụng phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh tạo sinh kế và việc làm, bao gồm cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, cho vay giải quyết việc làm... Dư nợ các chương trình này đạt 203.034 tỷ đồng, chiếm 74% tổng dư nợ.

Tín dụng phục vụ đời sống, sinh hoạt bao gồm cho vay học sinh sinh viên, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, cho vay nhà ở xã hội, cho vay hộ nghèo làm nhà ở phòng tránh bão, lụt khu vực miền trung, cho vay mua nhà ở trả chậm vùng đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên. Dư nợ các chương trình này đạt 71.336 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26% tổng dư nợ.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2022, vốn tín dụng chính sách xã hội đã cho vay hỗ trợ, tạo việc làm cho trên 660 nghìn lao động; trên 4,9 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; 17 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; gần 1,1 nghìn doanh nghiệp vay vốn để phục hồi sản xuất kinh doanh, trả lương cho trên 155 nghìn người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19; xây dựng khoảng 1.140 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh; xây dựng hơn 1 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống, hơn 7 nghìn căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp...

Thực hiện cho vay người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kết thúc đợt giải ngân ngày 31/3/2022, ngân hàng đã tiếp nhận 36 đợt vay tái cấp vốn từ Ngân hàng Nhà nước cho vay các đối tượng theo quy định tại 63 chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, thành phố với tổng số tiền 4.787 tỷ đồng cho 3.561 lượt khách hàng (người sử dụng lao động) để trả lương cho 1.218.948 lượt người lao động, với 1.535 doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách.

Đến nay, dư nợ cho vay là 3.998 tỷ đồng, với 766 khách hàng còn dư nợ; số vốn thu hồi trả nợ Ngân hàng Nhà nước là 755 tỷ đồng, với 769 khách hàng đã tất toán trả nợ.

Bên cạnh tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách, chất lượng nợ tiếp tục được duy trì ổn định. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,68%/tổng dư nợ; trong đó nợ quá hạn chiếm 0,24%. Toàn hệ thống có 54/63 chỉ nhánh có tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,5% trên dư nợ; có 47 đơn vị cấp huyện không có nợ quá hạn.

Tại buổi họp công bố kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm của ngân hàng này, bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục có những giải pháp, đề xuất cụ thể để mở rộng nguồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro; nghiêm túc triển khai các công việc sau kiểm toán; đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền.