17:54 30/08/2021

ABS tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng

Ngân Hà -

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chính thức có văn bản chấp thuận kết quả chào bán, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS)...

Việc tăng vốn điều lệ lần này nhằm mục đích củng cố tiềm lực tài chính, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của ABS.
Việc tăng vốn điều lệ lần này nhằm mục đích củng cố tiềm lực tài chính, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của ABS.

Hiện nay, vốn điều lệ của ABS đang là 397 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành đợt phát hành đầu tiên, bao gồm phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu (từ ngày 28/7/2021 đến ngày 16/8/2021), ABS thu được 563.739.940.000 đồng và phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2020.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 diễn ra vào tháng 4/2021, các cổ đông đã thống nhất thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo ABS cho biết, việc tăng vốn điều lệ lần này nhằm mục đích củng cố tiềm lực tài chính, mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, từ đó, tăng cường vị thế của ABS.

“ABS kỳ vọng với chiến lược mới kết hợp với tiềm lực tài chính mạnh hơn, công ty sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư, cũng như tận dụng được các cơ hội mới mà thị trường chứng khoán Việt Nam đem lại trong thời gian tới”, lãnh đạo ABS khẳng định.

Được biết, trong năm 2020, ABS thu được lợi nhuận sau thuế là hơn 34,2 tỷ đồng (tăng hơn 50% so với năm 2019). Qua 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận sau thuế của ABS tiếp tục tăng mạnh, đạt 51,2 tỷ đồng (tăng 590,36% so với cùng kỳ năm 2020, vượt cả năm 2020).